Poljska

U Poljskoj, osnovni zakonski akt koji osigurava pravo na sigurne i zdrave radne uvjete jest Ustav Republike Poljske. Načini provedbe tog prava definirani su zakonom, konkretno Zakonikom o radu. Osnovna odredba Zakonika u području sigurnosti i zdravlja na radu može se pronaći u X. odjeljku Zakonika kad je riječ o sigurnosti i zdravlju na radu, u VII. odjeljku o zaštiti žena na radnom mjestu i u IX. odjeljku o zaštiti mladih na radnom mjestu. Organizacijski sustav zaštite rada može se podijeliti na nacionalni sustav i sustav na radnim mjestima.

Prvi uključuje parlament, vladu i ostale državne urede, državna nadzorna i kontrolna tijela, čiji su zadatci različiti. Nadzorna i kontrolna tijela uključuju Nacionalni inspektorat rada, Nacionalni inspektorat zdravlja, Ured tehničke inspekcije te sudove i ured državnog odvjetnika. Važnu ulogu u organizacijskom sustavu sigurnosti i zdravlja na radu ima Vijeće za zaštitu rada koje djeluje pri Sejmu Republike Poljske te koje nadzire Nacionalni inspektorat rada (više detalja dostupno je na stranici: http://www.ciop.pl/15845.html).

Focal points' contact details

 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Czerniakowska 16,
  00-701
  Warsaw
  Poland
  Contact person: Wiktor Marek ZAWIESKA
  E-mail address:
  focalpoint.pl [at] ciop.pl