Vizualizacija podataka

Alati za vizualizaciju podataka prikazuju činjenice i brojke o nizu pitanja sigurnosti i zdravlja na radu diljem Europe, uključujući način upravljanja rizicima, radne uvjete, demografske podatke, utjecaj na zdravlje, politiku i strategije.

Ovaj alat praktičan za korištenje navodi ključne nalaze i rezultate koji se mogu prikazati prema zemljama, poslovnom sektoru i drugim varijablama.