Rak povezan s radom

 Rak povezan s radom jedan je od najvećih zdravstvenih problema na radnim mjestima u Europi i u cijelom svijetu. On je uzrok  53 % svih smrti povezanih s radom  u EU-u i drugim razvijenim zemljama. Prema  Planu djelovanja za karcinogene tvari  godišnje se u EU-u zabilježi oko 120 000 slučajeva raka povezanog s radom, što je posljedica izlaganja karcinogenim tvarima na radu, a uzrokuje oko 80 000 smrtnih ishoda  godišnje.

Međutim, zračenje, stres i drugi čimbenici u pogledu organizacije i uvjeta rada također se dovode u vezu s rakom povezanim s radom. Nadalje, najnoviji dokazi upućuju na to da bi izloženost endokrinim disruptorima (npr. određenim pesticidima) ili nanomaterijalima na radnom mjestu mogla uzrokovati rak.

Zbog takve su zabrinjavajuće statistike poduzete hitne mjere. U novoj inicijativi za sigurnost i zdravlje na radu Europska komisija obvezala se zaštititi radnike od raka povezanog s radom. To će se djelomice postići preispitivanjem Direktive o karcinogenim i mutagenim tvarima kako bi se odredile granice izloženosti na radnim mjestima u Europi za uobičajene kemikalije koje uzrokuju rak.