Rak povezan s radom

Rak povezan s radom jedan je od najvećih zdravstvenih problema na radnim mjestima u Europi i cijelom svijetu. U 2015. godini bio je uzrok 53 % svih smrtnih slučajeva povezanih s radom u EU-u i drugim razvijenim zemljama. Prema Planu djelovanja za karcinogene tvari iz 2016. godišnje je oko 120 000 slučajeva oboljenja od raka povezanog s radom u EU-u kao posljedica izlaganja karcinogenim tvarima na radnom mjestu, što uzrokuje oko 80 000 smrtnih slučajeva godišnje.

Međutim, zračenje, stres i drugi čimbenici u pogledu organizacije i uvjeta rada također se dovode u vezu s rakom povezanim s radom. Nadalje, najnoviji dokazi upućuju na to da bi izloženost endokrinim disruptorima (npr. određenim pesticidima) ili nanomaterijalima na radnom mjestu mogla uzrokovati rak.

Zbog takve zabrinjavajuće statistike poduzete su hitne mjere. Europska komisija se tijekom 2017. posvetila zaštiti radnika od raka povezanog s radom putem inicijative o sigurnosti i zdravlju na radu. To se djelomice postiglo preispitivanjem Direktive o karcinogenim i mutagenim tvarima kako bi se odredile granice izloženosti na radnim mjestima u Europi za uobičajene kemikalije koje uzrokuju rak.

Pogledajte naš projekt: Istraživanje izloženosti radnika čimbenicima rizika od raka u Europi