Zdrava radna mjesta: zaustavimo pandemiju

Image

COVID-19: Resursi za radna mjesta

Pandemija COVID-a 19 jedna je od najvećih opasnosti s kojima su se društva i gospodarstva ikad suočila. Tu će opasnost biti moguće prevladati samo ako radimo zajedno kako bismo zaustavili širenje bolesti i osigurali sigurno i zdravo radno okruženje i za one koji rade od kuće i za one koji se vraćaju na svoja uobičajena radna mjesta. Ovaj odjeljak sadržava zbirku dokumenata sa smjernicama, informativne materijale i poveznice na dodatne sadržaje o toj temi.

At workplaces where workers can be exposed to a virus, which belongs to the category biological agents, employers have to carry out a workplace risk assessment and set appropriate measures. The guidance presented on this page is aimed at supporting employers in these duties. The minimum legal requirements are laid out in the Biological Agents Directive. More information on the topic can be found in our section on dangerous substances (subsection biological agents).

EU guidance

What can workplaces do in practice to help tackle this pandemic and protect employees? Knowledge and awareness are key — everyone must be well informed about how the virus spreads, the symptoms of infection and how to minimise exposure. Our guidance helps organisations to provide workers with the information they need and put measures in place to prevent infection.

Učinak dugotrajnog COVID-a na radnike i radna mjesta te uloga sigurnosti i zdravlja na radu

COVID-19: Back to the workplace - Adapting workplaces and protecting workers (a PDF version)

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for recovering workers

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for managers

Considerations on the use of rapid antigen detection (including self-) tests for SARS-CoV-2 in occupational settings

COVID-19: guidance for the workplace

OiRA COVID-19 risk assessment tool

Awareness-raising video Napo in…stop the pandemic

Telework

In the current context of confinement due to the COVID-19 pandemic, millions of European workers are forced to work from home full-time to cut down the risk of contracting the virus. A new reality that can take its toll on our physical and mental health. This guidance shows how people can effectively protect themselves during home-based telework.

Practical tips to make home-based telework as healthy, safe and effective as possible

MSD database of practical tools and guidance: telework

Awareness-raising video Napo is… teleworking to stop the pandemic

Resources from EU and international organisations

European Commission: Guidelines for the protection of seasonal workers

European Commission: Factsheet on the protection of seasonal workers 

European Commission: webpage on Covid-19

European Commission: data portal for researchers

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

COVID-19 EU PolicyWatch by Eurofound

Na radnim mjestima na kojima radnici mogu biti izloženi virusima, a oni pripadaju kategoriji bioloških agensa, poslodavci moraju provesti procjenu rizika i poduzeti odgovarajuće mjere. Smjernice iznesene na ovoj stranici trebale bi pomoći poslodavcima u ispunjenju te obveze. Minimalni zakonski uvjeti utvrđeni su Direktivom o biološkim agensima. Više informacija o toj temi dostupno je u odjeljku o opasnim tvarima (tj. pododjeljku o biološkim agensima).

Smjernice EU-a

Što poduzeća mogu učiniti u praksi kako bi pomogla u borbi protiv ove pandemije i zaštitila zaposlenike? Najvažniju ulogu imaju znanje i osviještenost; svatko mora biti dobro upoznat s načinima na koji se virus širi, sa simptomima zaraze i s time kako smanjiti izloženosti na najmanju moguću mjeru. Pomoću naših smjernica organizacije mogu svojim radnicima pružiti potrebne informacije i uspostaviti mjere za sprječavanje zaraze.

COVID-19: Povratak na radno mjesto – prilagođavanje radnih mjesta i zaštita radnika (PDF datoteka)

Informativni video Napo i...zaustavite pandemiju

Rad na daljinu

Epidemics and the Workplace

U trenutačnom kontekstu ograničavanja kretanja zbog pandemije COVID-a 19, milijuni radnika diljem Europe prisiljeni su puno radno vrijeme raditi od kuće kako bi se smanjila opasnost od zaraze virusom. To je nova stvarnost koja može negativno utjecati na naše fizičko i mentalno zdravlje. U ovim smjernicama objašnjava se kako se zaposlenici mogu uspješno zaštititi dok rade na daljinu u svojem domu.

Praktični savjeti o tome kako rad na daljinu u vlastitom domu učiniti što zdravijim, sigurnijim i uspješnijim

Baza podataka s praktičnim alatima i smjernicama u području poremećaja mišićno-koštanog sustava: rad na daljinu

Informativni video Napo... radi na daljinu i doprinosi suzbijanju pandemije

Resursi EU-a i međunarodnih organizacija

Exposure to biological agents and related health problems in arable farming