Reguliranje rada na daljinu u Europi nakon pandemije bolesti COVID-19: aktualno stanje

Keywords:

Veća učestalost rada na daljinu zbog pandemije bolesti COVID-19 dovela je do više istraživanja o tom obliku organizacije rada i njegovu utjecaju na dobrobit i zdravlje zaposlenika. Iako postoje prednosti rada na daljinu, uključujući fleksibilnost i autonomiju, postoje i nedostatci.

Ovo izvješće EU-OSHA-e bavi se načinom na koji se rad na daljinu trenutačno regulira u Europi te predstavlja pregled te regulacije nakon pandemije bolesti COVID-19 u EU-u. Osim toga, u izvješću se naglašavaju trajne promjene zakonodavstva i kolektivnog pregovaranja u nekoliko država članica EU-a od početka krize uzrokovane pandemijom.

Preuzimanje in: en