Hibridni rad: nove mogućnosti i izazovi za sigurnost i zdravlje na radu

Keywords:

Nakon pandemije bolesti COVID-19 u prvom se planu našao prelazak na hibridni rad, koji obuhvaća i rad na daljinu i rad na licu mjesta. U ovom se dokumentu za raspravu istražuju fenomen hibridnog rada i njegove posljedice za radne uvjete, kao i sigurnost i zdravlje na radu. 

Hibridni rad definira se u kontekstu paradigmi rada na daljinu te se ispituju njegove glavne značajke, kao i njegovo širenje u europskim poduzećima. Dokument pruža uvid u način na koji hibridni rad mijenja utvrđene norme i predstavlja nove mogućnosti i izazove za poslodavce i zaposlenike.

Preuzimanje in: en