Digitalizacija rada

© IStockphoto / ismagilov

Digitalizacija ubrzano mijenja svijet rada i zbog nje se javlja potreba za novim i ažurnim rješenjima za sigurnost i zdravlje na radu. Cilj je istraživačkog programa Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) pružiti tvorcima politika, istraživačima i poduzećima pouzdane informacije o mogućim učincima digitalizacije na sigurnost i zdravlje na radu kako bi mogli poduzeti pravovremene i učinkovite mjere za sigurnost i zdravlje radnika.

Razvoj novih tehnologija, kao što su umjetna inteligencija, velika količina podataka, kolaborativna robotika, internet stvari, algoritmi, digitalne radne platforme te istovremeni porast broja radnika koji rade od kuće pružaju nove prilike radnicima i poslodavcima, ali i predstavljaju nove izazove i rizike kada je riječ o sigurnosti i zdravlju na radu. Odgovor na izazove i rizike te maksimalno iskorištavanje prilika ovisi o tome kako se primjenjuju tehnologije, kako se njima upravlja te kako su zakonski uređene u kontekstu socijalnih, političkih i ekonomskih trendova.

EU-OSHA provodi istraživački projekt pregleda sigurnosti i zdravlja na radu (2020. – 2023.) koji se nadovezuje na istraživanje o predviđanjima u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu u kontekstu digitalizacije u svrhu pružanja detaljnih informacija za politike, prevenciju i praksu povezanu s izazovima i prilikama koje pruža digitalizacija u kontekstu sigurnosti i zdravlja na radu.

Istraživanje je usmjereno na sljedeća područja:

Napredna robotika i umjetna inteligencija

Sustavi temeljeni na umjetnoj inteligenciji i napredna robotika mijenjaju koncepciju i način obavljanja ljudskog rada. Takvi su sustavi utjelovljeni (npr. u robotici) ili neutjelovljeni (npr. pametne aplikacije) i mogu obavljati radnje – s određenim stupnjem autonomije – kako bi ispunili fizičke ili kognitivne zadatke i postigli specifične ciljeve.

To ima značajne pozitivne posljedice, ne samo u području produktivnosti poslovanja, već i sigurnosti i zdravlja na radu. Na primjer, radnici više ne moraju raditi u opasnim okruženjima i obavljati opasne zadatke, a radno opterećenje moguće je optimizirati. Takvi sustavi mogu obavljati visokorizične ili nekreativne repetitivne zadatke koji su povezani s mnogim uobičajenim ili novonastalim rizicima u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu, a radnicima ostavljaju zadatke niskog rizika te produktivne i kreativne zadatke.

Bez obzira na to, i dalje postoje mnogi izazovi u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu koji su povezani sa sustavima temeljenima na umjetnoj inteligenciji na radnome mjestu, a uglavnom proistječu iz interakcije tih sustava s radnicima, kao što su neočekivani sudari, prekomjerno oslanjanje na takve sustave itd. Međutim, postoje i izazovi povezani sa psihosocijalnim i organizacijskim aspektima, i potrebno je odgovoriti na njih.

U istraživanju u tom području znanstvenici su prepoznali i razmotrili prilike, ali i izazove i rizike povezane s upotrebom napredne robotike i sustava temeljenih na umjetnoj inteligenciji kad je riječ o automatizaciji fizičkih i kognitivnih zadataka te su istaknuli i nekoliko dodatnih problema, uključujući interakciju između ljudi i strojeva te povjerenje.

Pročitajte glavna izvješća i povezane publikacije

Upravljanje radnicima uz pomoć umjetne inteligencije

Umjetna inteligencija i digitalne tehnologije dovele su do pojave novih oblika upravljanja radnicima. Za razliku od prethodnih oblika upravljanja koji su se u velikoj mjeri oslanjali na ljudske nadzornike, upravljanje radnicima s pomoću umjetne inteligencije odnosi se na nove sustave i alate za upravljanje koji prikupljaju podatke o ponašanju radnika iz različitih izvora u stvarnom vremenu kako bi se upravi osigurale potrebne informacije i pomoglo u donošenju automatiziranih ili poluautomatiziranih odluka na temelju algoritama ili naprednijih oblika umjetne inteligencije.

U istraživanju u ovome području znanstvenici su prepoznali i razmotrili prilike koje pružaju novi sustavi za upravljanje temeljeni na umjetnoj inteligenciji. Oni mogu pomoći pri donošenju odluka o unaprjeđenju sigurnosti i zdravlja na radu ako se izrađuju i primjenjuju na transparentan način, ako su o njima obavijestilo radnike te ih se pitalo za mišljenje.

Istraživanje također pruža pregled i obrađuje pravne, regulatorne i etičke izazove i rizike, kao i one u pogledu privatnosti te probleme u vezi sa sigurnošću i zdravljem na radu, posebice kada je riječ o psihosocijalnim čimbenicima rizika koji nastaju kao posljedica novih oblika nadziranja radnika i upravljanja njima.

Pročitajte glavna izvješća i povezane publikacije

Rad putem digitalnih platformi

Rad putem digitalnih platformi plaćeni je rad koji se obavlja ili posreduje putem internetske platforme; to jest, to je internetsko tržište koje funkcionira putem digitalnih tehnologija koje olakšavaju povezivanje potražnje i ponude na tržištu rada. Rad koji se obavlja putem digitalnih platformi može biti vrlo raznolik: može uključivati složene ili jednostavne zadatke, kognitivne ili fizičke zadatke i može se pružati putem interneta i biti u cijelosti virtualan odnosno može se pružati osobno na licu mjesta.

Rad putem platforme pruža mogućnost zapošljavanja radnicima u zemljopisnim područjima u kojima takve mogućnosti nedostaju ili marginaliziranim skupinama radnika, ali on donosi i brojne izazove i rizike u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu na koje je potrebno odgovoriti.

Istraživačkim projektima u području rada putem platforme nastoji se ostvariti sljedeće:

  • analizirati i razmotriti prilike, izazove i rizike rada putem platforme;
  • pružiti pregled vrsta rada putem platforme i s njima povezanih rizika i prilika;
  • prepoznati primjere politika za sprječavanje rizika u području sigurnosti i zdravlja radnika koji rade putem platformi; i 
  • podržati razvoj praktičnih alata za prevenciju rizika u području sigurnosti i zdravlja na radu.

Pročitajte glavna izvješća i povezane publikacije

Pametni digitalni sustavi

Kako bi se omogućili nadzor i unaprjeđenje sigurnosti i zdravlja na radu, razvijaju se novi sustavi, poput aplikacija za pametne telefone, nosivih uređaja, mobilnih nadzornih kamera ili bespilotnih letjelica, pametnih naočala, informacijskih i telekomunikacijskih aplikacija i pametne osobne zaštitne opreme. Na primjer, oni se mogu upotrebljavati radi nadziranja fizičkog ili mentalnog stanja radnika, poput razine stresa, umora, pozornosti i otkucaja srca, kao i držanja i kretanja tijela te lokacije radnika u opasnim područjima, davanja uputa radnicima ili slanja upozorenja upraviteljima ili čak hitnim službama. Uz prilike koje ti sustavi pružaju u području sigurnosti i zdravlja na radu, oni donose i neke probleme, na primjer one povezane s povjerljivošću podataka, vlasništvom, učinkovitošću i normizacijom.

U ovoj smo studiji procijenili njihove implikacije na temelju analize vrsta novih nadzornih sustava (tehnologija), njihove upotrebe (npr. u pogledu osiguravanja usklađenosti s propisima o sigurnosti i zdravlju na radu, učinkovite provedbe propisa ili osposobljavanja) te izazove i prilike u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu povezane s njihovom provedbom i oblikovanjem. Pruža se i pregled resursa za poduzeća (na primjer kodeksa postupanja, politika na razini poduzeća, preporuka, smjernica, protokola i osposobljavanja).

Studija se sastoji od preliminarne studije, intervjua i terenskih istraživanja. U svrhu konsolidacije nalaza 2023. godine organizirat će se radionica na visokoj razini.

Pročitajte glavna izvješća i povezane publikacije

Rad na daljinu

Rad na daljinu svaki je oblik radnih dogovora koji uključuje upotrebu digitalnih tehnologija za rad od kuće ili, općenitije, izvan prostorija poslodavca ili na fiksnoj lokaciji. Osim što pruža brojne prilike, rad na daljinu donosi izazove i rizike koje je potrebno imati na umu pri budućem razvoju, uključujući posljedice po rodnu ravnopravnost i raznolikost na radnom mjestu te različit utjecaj u pojedinim sektorima i zanimanjima, uz nove tehnologije i tehnologije u nastajanju, uključujući proširenu i virtualnu stvarnost, za koje se očekuju da će imati važnu ulogu u pružanju pristupa radu na daljinu većem broju poduzeća i radnika.

Mnogi projekti u ovome području, koji se također nadovezuju na prethodna istraživanja EU-OSHA-e, pružaju pregled prilika, izazova i rizika rada na daljinu i njima se nastoji podići razinu svijesti radnika na daljinu, poslodavaca i drugih relevantnih dionika.

Pročitajte glavna izvješća i povezane publikacije

 

Kampanja EU-OSHA-e za zdrava radna mjesta pod nazivom Siguran i zdrav rad u digitalno doba provodit će se od 2023. do 2025. s ciljem podizanja razine svijesti o sigurnosti i zdravlju na radu u kontekstu digitalizacije, kao i pružanja dodatnih praktičnih resursa.