Postanite medijski partner EU-OSHA-e

Naši medijski partneri čine skupinu odabranih novinara i urednika, koji predano i aktivno promiču sigurnost i zdravlje na radu u cijeloj Europi.

S posebnim naglaskom na kampanjama za zdrava mjesta rada, medijsko partnerstvo nudi medijskim kućama jedinstvene mogućnosti za aktivno sudjelovanje. Suradnja s nama koristi i našim partnerima; na taj način oni mogu poboljšati svoju prepoznatljivost, popraviti svoj ugled i iskoristiti vrijedne prilike za umrežavanje sa stručnjacima u području sigurnosti i zdravlja na radu, partnerima EU-OSHA-e i kolegama.

Očekujemo da se glavna osoba za kontakt služi engleskim jezikom na funkcionalnoj stručnoj razini jer će se sva komunikacija odvijati na engleskom.

Pročitajte ponudu za medijsko partnerstvo.

Ako ste zainteresirani za sudjelovanje u programu, obratite nam se na: news [at] osha [dot] europa [dot] eu.