Postanite medijski partner EU-OSHA-e

Od listopada 2020. možete se prijaviti na naš novi program medijskog partnerstva

Naši medijski partneri čine ekskluzivnu skupinu novinara i urednika iz država članica EU-a koje zanima aktivno promicanje sigurnosti i zdravlja na radu. 

Poseban je naglasak medijskog partnerstva stavljen na Kampanje za zdrava radna mjesta, a medijske ili izdavačke kuće trebale bi se u znatnoj mjeri uključiti u program.

Glavna osoba za kontakt trebala bi se služiti engleskim jezikom na funkcionalnoj stručnoj razini jer će se sva komunikacija odvijati na engleskom.