Postanite medijski partner EU-OSHA-e

Naši medijski partneri čine ekskluzivnu skupinu novinara i urednika iz država članica EU-a koje zanima aktivno promicanje sigurnosti i zdravlja na radu. 

Poseban je naglasak medijskog partnerstva stavljen na Kampanje za zdrava radna mjesta, a medijske ili izdavačke kuće trebale bi se u znatnoj mjeri uključiti u program.

The main contact person should have a professional working knowledge of English, as all communication will be in English.

Ako se želite pridružiti programu, obratite se na e-adresu news [at] osha [dot] europa [dot] eu.