Postanite medijski partner kampanje za zdrava radna mjesta

Naši medijski partneri surađuju s nama u podizanju svijesti o temama kampanje uporabom svojih različitih kanala za oglašivanje i promociju kampanje. Naši medijski partneri ekskluzivna su skupina novinara i urednika diljem Europe koji žele promicati sigurnost i zdravlje na radu.

Partnerstvo je rezervirano za medijske ili izdavačke kuće koje se u znatnoj mjeri žele i mogu uključiti u kampanju.

Glavna osoba za kontakt treba vrlo dobro vladati engleskim jezikom budući da će se sva komunikacija odvijati na tom jeziku.

Više informacija o prednostima koje ostvarujete postanete li medijski partner i o tome kako se prijaviti potražite u ponudi za medijsko partnerstvo u kampanji (samo na engleskom jeziku).