Potpora europskom stupu socijalnih prava

Image

EU-OSHA u potpunosti podupire europski stup socijalnih prava kojim se nastoje osigurati sigurna, zdrava i prilagođena radna mjesta.

Europski stup socijalnih prava, koji su zajednički proglasili Europski parlament, Vijeće i Komisija 17. studenoga 2017., promiče visoku razinu zaštite radnika od rizika u pogledu sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu bez obzira na njihovu dob.

Posebno su važni u kontekstu europskog stupa socijalnih prava jer je njegov cilj osigurati građanima temeljna socijalna prava, uključujući pravedne radne uvjete, jednake mogućnosti i pristup tržištu rada. Kao što je navedeno u jednom od 20 načela, „radnici imaju pravo na radno okruženje koje je prilagođeno njihovim profesionalnim potrebama te koje će im omogućiti da što dulje budu prisutni na tržištu rada”.

Duži i zdraviji radni vijek može smanjiti nesigurnost i povećati produktivnost. Neke od brojnih prednosti koje proizlaze iz dobre sigurnosti i zdravlja na radu uključuju manje odsutnosti zbog bolesti, smanjenje troškova zdravstvene zaštite, zadržavanje starijih radnika na radnom mjestu, poticanje upotrebe učinkovitijih radnih metoda i tehnologija te doprinos boljoj ravnoteži između poslovnog i privatnog života.

Prema europskom stupu socijalnih prava

Preuzmite sve promotivne materijale o europskom stupu socijalnih prava