Čime se bavimo

Image

Radimo na tome da europska radna mjesta učinimo sigurnijima, zdravijima i produktivnijima, a sve u korist poduzeća, zaposlenika i vlada. Promičemo kulturu prevencije rizika radi poboljšanja uvjeta rada u Europi.

Otkrijte EU-OSHA-u: pogledajte ovaj korporativni videozapis!

Naše ključne aktivnosti

 • Kampanje za zdrava radna mjesta – našim dvogodišnjim kampanjama podiže se svijest o temama iz sigurnosti i zdravlja na radu (OSH) diljem Europe
 • Projekt internetske interaktivne procjene rizika (OiRA) – malim i srednjim poduzećima pružamo internetske alate za procjenu rizika kako bi proveli procjenu rizika i upravljali njima na radnom mjestu
 • Istraživanje ESENER – ovo opsežno istraživanje pruža prikaz načina na koji se na europskim radnim mjestima upravlja sigurnosnim i zdravstvenim rizicima
 • OSHwiki – suradnička internetska enciklopedija točnih i pouzdanih informacija o sigurnosti i zdravlju na radu
 • Projekti predviđanja – ciljanim projektima predviđanja ističemo i proučavamo nove rizike i rizike u nastajanju u okviru sigurnosti i zdravlja na radu
 • Pregledi sigurnosti i zdravlja na radu – osiguravamo preglede posebnih tema o sigurnosti i zdravlju na radu te određujemo prioritete
 • Filmovi o NAPU – niz kratkih i jednostavnih neverbalnih filmova o važnim temama iz sigurnosti i zdravlja na radnim mjestima

Kako to činimo

 • Kampanje – podizanje svijesti i pružanje informacije o važnosti zdravlja i sigurnosti na radu za radnike, pojedinačna poduzeća i europske političke ciljeve
 • Prevencija rizika – oblikovanjem i olakšavanjem razvoja praktičnih instrumenata za mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća kojima im se pomaže u procjeni rizika na radnom mjestu te u dijeljenju znanja i dobre prakse iz sigurnost i zdravlja na radu
 • Partnerstva – s vladama, organizacijama poslodavaca i radnika, tijelima i mrežama EU-a te privatnim poduzećima. Naša mreža središnjica ključna je za uspjeh našeg rada
 • Istraživanje – utvrđivanje i procjena novih rizika i rizika u nastajanju na mjestima rada te integracija sigurnosti i zdravlja na radu u područja kao što su obrazovanje, javno zdravlje i istraživanje