Alat za vizualizaciju podataka Barometra sigurnosti i zdravlja na radu

Ovaj alat službeni je izvor informacija o situaciji i trendovima u području sigurnosti i zdravlja na radu u europskim zemljama.

Pokazatelji

Pregledajte i usporedite podatke o raznim temama na razini EU-a i pojedinačnih zemalja.

Opće informacije: Pretražite informacije o nadležnim tijelima za sigurnost i zdravlje na radu, gospodarske i sektorske profile te profile radne snage.

Upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu: Proučite propise EU-a i nacionalne propise te saznajte više o tome kako zemlje pristupaju strategijama za sigurnost i zdravlje na radu i socijalnom dijalogu o sigurnosti i zdravlju na radnom mjestu.

Radni uvjeti i prevencija Saznajte više o rizicima na radnom mjestu, prevenciji u poduzećima, uključenosti radnika te kulturi sigurnosti i zdravlja na radu te osviještenosti o zdravlju.

Nesreće, bolesti i dobrobit: Saznajte više o nesrećama na radu sa smrtnim ishodom i bez smrtnog ishoda, bolestima ili ozljedama povezanima s radom i načinu na koji radnici percipiraju zdravlje.

Infrastruktura sigurnosti i zdravlja na radu: Saznajte više o statistici zemalja u području sigurnosti i zdravlja na radu, anketama i kapacitetima istraživanja te načinima na koje zemlje izvršavaju zakonodavstvo o sigurnosti i zdravlju na radu. Odjeljak također nudi informacije o međunarodnim organizacijama i programima.

Uporaba alata za vizualizaciju podataka

S pomoću alata vizualizirajte i usporedite kvantitativne podatke. Pronađite opise i poveznice na dodatne informacije o kvalitativnim podatcima.

Alat vam omogućava:

  • pregled glavnih pokazatelja u obliku infografika
  • usporedbu nacionalnih podataka s jednom zemljom ili dvjema drugim zemljama, s EU-om ili usporedbu s prethodnim godinama
  • generiranje i preuzimanje grafika ili njihov izvoz u formatu Excel datoteka
  • preuzimanje detaljnih izvješća po zemljama ili onih o posebnim temama, kao što su nacionalne strategije
  • izravnu razmjenu sadržaja putem društvenih medija

Izvori podataka

Izvori podataka su državna tijela, tijela nadležna za statistiku te europske ankete i istraživanja:

Barometar sigurnosti i zdravlja na radu

Barometar je proizvod na kojem su surađivali EU-OSHA, DG EMPL i njegove nacionalne središnjice. Saznajte više o metodologiji.

Alat se ažurira i pregledava za daljnji razvoj.

Istražite alat