OSH Barometar – alat za vizualizaciju podataka

Ovaj alat službeni je izvor informacija o stanju i trendovima u području sigurnosti i zdravlja na radu u europskim zemljama.

Pokazatelji

Pregledajte i usporedite podatke iz raznih područja na razini EU-a i pojedinih država.

Opće informacije: Pretražite informacije o nadležnim tijelima za sigurnost i zdravlje na radu, gospodarske i sektorske profile te profile radne snage.

Upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu: Pregledajte pristupe država strategijama sigurnosti i zdravlja na radu te dijalogu među socijalnim partnerima o sigurnosti i zdravlju na radnom mjestu.

Ishodi sigurnosti i zdravlja na radu: Saznajte više o nesrećama na radu, radnim uvjetima, predstavljanju radnika te zdravlju iz perspektive radnika.

Infrastruktura sigurnosti i zdravlja na radu: Saznajte više o statistici u području sigurnosti i zdravlja na radu prema zemljama, o anketama i kapacitetima istraživanja te načinima na koje države izvršavaju zakonodavstvo o sigurnosti i zdravlju na radu.

Uporaba alata za vizualizaciju podataka

Koristite se alatom za vizualizaciju i usporedbu kvantitativnih podataka. Pronađite opise i poveznice na dodatne informacije o kvalitativnim podatcima.

Alat vam omogućava:

  • pregled glavnih pokazatelja u obliku infografika
  • usporedbu pokazatelja između dvije zemlje ili usporedbu pojedine zemlje s EU-om
  • generiranje i preuzimanje grafika kao i njihov izvoz u formatu Excel datoteka
  • preuzimanje detaljnih izvješća prema zemljama ili onih o posebnim temama, kao što su nacionalne strategije
  • izravnu razmjenu sadržaja putem društvenih medija

Izvori podataka

Izvori podataka su državna tijela, tijela nadležna za statistiku te europske ankete i istraživanja:

Barometar sigurnosti i zdravlja na radu

Barometar je proizvod na kojem su surađivali EU-OSHA, DG EMPL i njegove nacionalne središnjice. Saznajte više o metodologiji.

Alat se ažurira i pregledava za daljnji razvoj.

Istražite alat