Izvješća sa seminara

Image
Seminar reports

Kao dio naše misije o podizanju svijesti i razmjeni informacija, dobrih praksi i savjeta sa raznovrsnom publikom, tijekom godine organiziramo mnoge događaje. Ti događaji obuhvaćaju manje seminare na kojima se okupljaju naši dionici i stručnjaci za sigurnost i zdravlje na radu kako bi predstavili i raspravili o rezultatima iz naših publikacija, kao i događaje na razini država članica organizirane zajedno s našim središnjicama, simpozije na velikim međunarodnim konferencijama kao što je svjetski kongres ili naši europski sastanci na vrhu kojima se obilježava kraj Kampanja za zdrava radna mjesta.

Čak i na naše najveće događaje ne možemo pozvati svaku osobu koja bi mogla biti zainteresirana, stoga je cilj ovoga odjeljka pružiti priliku za sudjelovanje na „virtualan” način: možete pronaći prezentacije koje su izradili govornici, sažetak rasprava koje su se održali nakon svake prezentacije te ukupne zaključke s događaja. Kad god nam to resursi omoguće, sažeci su dostupni na svim službenim jezicima EU-a.

2014 - Seminars

2012 - Seminars