Poboljšanje usklađenosti s propisima o sigurnosti i zdravlju na radu

© EU-OSHA/Jim Holmes

Budući da se struktura, organizacija i nadzor rada neprestano mijenjaju, osiguravanje da poduzeća ispune svoje obveze u skladu s propisima o sigurnosti i zdravlju na radu postaje važnije nego ikada prije. Djelovanje EU-OSHA-e u području podupiranja usklađenosti s propisima o sigurnosti i zdravlju na radu (2021. – 2024.) usmjereno je na čimbenike koji utječu na usklađenost sa standardima sigurnosti i zdravlja na radu, s ciljem promicanja organizacijskog konteksta kojim se podupiru nastojanja poduzeća da zaštite sigurnost i zdravlje radnika.

Poboljšanje usklađenosti s propisima o sigurnosti i zdravlju na radu u MSP-ovima

Usklađivanje s propisima o sigurnosti i zdravlju na radu iznimno je zahtjevno za mala i srednja poduzeća (MSP-ove). Međutim, prethodno EU-OSHA-ino istraživanje pokazalo je da određeni vanjski čimbenici imaju snažan utjecaj na usklađenost s propisima o sigurnosti i zdravlju na radu u MSP-ovima:

  • zakonska provedba propisa
  • utjecaji lanaca opskrbe
  • vanjske službe sigurnosti i zdravlja na radu
  • društveni ili sektorski standardi
  • financijska podrška.

Cilj ove aktivnosti su daljnje mjere na osnovu tih rezultata, koje se provode putem pregleda dostupne podrške i istraživanjem inovativnih strategija za podupiranje usklađivanja. Premda je poseban naglasak na MSP-ovima, razmatraju se i veća poduzeća i važna uloga koju imaju u stvaranju okruženja koje promiče usklađenost.

Faze istraživačkog programa

Nakon početnog sveobuhvatnog pregleda usklađenosti s propisima o sigurnosti i zdravlju na radu, utvrđena su dva glavna smjera istraživanja za buduće opsežne studije:

  • Prvi je povezan s tržišnim pristupima u promicanju sigurnosti i zdravlja na radu i u njemu se sagledavaju politike i strategije koje utječu na odnose unutar lanca opskrbe u svrhu bolje usklađenosti s propisima o sigurnosti i zdravlju na radu, s posebnim naglaskom na poljoprivredno-prehrambenom i građevinskom sektoru.
  • Drugi je usmjeren na utjecaje države, odnosno regulatorne i provedbene pristupe u osiguravanju usklađenosti s propisima o sigurnosti i zdravlju na radu, kako bi se utvrdile inovativne prakse koje inspektorati i službe za prevenciju provode za podupiranje sigurnosti i zdravlja na radu.

Učinak pandemije bolesti COVID-19 na usklađenost s propisima o sigurnosti i zdravlju na radu

U sveobuhvatnom se pregledu navodi i potreba za istraživanjem na koji način izazovi u pogledu bolesti COVID-19 utječu na usklađenost s propisima o sigurnosti i zdravlju na radu. To je naistaknutije u poljoprivredno-prehrambenom i građevinskom sektoru jer su radnici iz tih sektora najpogođeniji pandemijom i poremećajima u lancu opskrbe. Istraživanjem se nastoje pružiti informacije o razvoju politika kojima se poduzećima pomaže da se usklade s propisima o sigurnosti i zdravlju na radu te se time poboljšavaju radni uvjeti.