Uloga lanaca opskrbe u promicanju sigurnosti i zdravlja u građevinarstvu i poljoprivredi: projekt LIFT-OSH

Keywords:

U ovom su izvješću sažeto prikazani rezultati istraživanja studije slučaja o praksama tržišne poluge koje se temelje na lancu opskrbe i utječu na sigurnost i zdravlje na radu u građevinskom i poljoprivredno-prehrambenom sektoru u Europi. Razmatra se ugovorno i relacijsko upravljanje te se pružaju smjernice politike relevantne za sektor, namijenjene oblikovateljima politika i stručnjacima.

Preporukama su obuhvaćeni prilagođeni i stroži propisi te su uspostavljeni jasni i transparentni kriteriji za uključivanje sigurnosti i zdravlja na radu. Oblikovatelji politika također moraju voditi računa o izazovima za mala i srednja poduzeća te uključiti pitanja sigurnosti i zdravlja na radu u natječajne postupke i javnu nabavu.

Preuzimanje in: en