Market leverage for safe and healthy workplaces: fitting practices to the industrial sector

Tržišna poluga za sigurna i zdrava radna mjesta: prilagođavanje praksi industrijskom sektoru

Keywords:

Ovaj se sažetak politike temelji na rezultatima projekta EU-OSHA-e pod nazivom „Instrumenti koji se koriste kao poluga za sigurnost i zdravlje na radu – Lift-OSH”. U njemu se iznose preporuke za rukovoditelje o tome kako oni mogu utjecati na dobavljače radi poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu.

Rezultati studija slučaja pokazuju da relacijsko upravljanje ima važnu ulogu u prenošenju politika i strogih ugovornih zahtjeva u dobru praksu na radnim mjestima. To utječe na zdravlje i sigurnost radnika na radnim mjestima dobavljača. U sažetku politike preporuke se također prilagođavaju različitim sektorskim kontekstima.

Preuzimanje in: en