Europske norme

„Usklađena norma” jest norma koju je donijela jedna od europskih organizacija za normizaciju – Europski odbor za normizaciju (CEN), Europski odbor za elektrotehničku normizaciju (CENELEC) ili Europski institut za telekomunikacijske norme (ETSI) – na zahtjev Europske komisije.

Takozvana inicijativa „Novi pristup” predstavlja inovativan način tehničkog usklađivanja raspodjelom nadležnosti između europskog zakonodavca i europskih tijela za norme.

„Novi pristup” zasniva se na sljedećim temeljnim načelima:

  • Europskim direktivama utvrđuju se „ključni zahtjevi” potrebni za osiguravanje visoke razine zaštite zdravlja i sigurnosti, zaštite potrošača ili zaštite okoliša. Te direktive koje su donesene u skladu s novim pristupom temelje se na članku 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (bivši članak 95. UEZ-a) kojim se omogućuje donošenje mjera za poboljšanje slobodnog kretanja robe.
  • Zadatak izrade odgovarajućih usklađenih normi koje ispunjavaju ključne zahtjeve u pogledu proizvoda uspostavljene direktivama povjeren je europskim organizacijama za normizaciju (CEN, CENELEC i ETSI).
  • Za proizvode koji su u skladu s usklađenim normama pretpostavlja se da ispunjavaju odgovarajuće ključne zahtjeve (pretpostavka o sukladnosti, oznaka CE) i države članice moraju prihvatiti slobodno kretanje takvih proizvoda.
  • Uporaba tih normi dobrovoljna je. Moguće je primjenjivati alternativne norme, no u tom slučaju proizvođači imaju obvezu dokazati da njihovi proizvodi ispunjavaju ključne zahtjeve.

Detaljne informacije o direktivama koje su donesene u skladu s „Novim pristupom” dostupne su u odjeljku o direktivama ili na sljedećim internetskim stranicama Europske komisije:

 

Poveznice na europska i međunarodna tijela za normizaciju 

Nacionalna tijela za normizaciju

Članice CEN-a
Zemlja Institucija / članica CEN-a
Austrija Österreichisches Normungsinstitut (ON)
Belgija Bureau de Normalisation/Bureau voor Normalisatie (NBN)
Bugarska Българският институт за стандартизация (BDS)
Cipar Κυπριακοσ Οργανισμοσ Τυποποιησησ (CYS)
Češka Republika Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Danska Dansk Standard (DS)
Estonija Eesti Standardikeskus (EVS)
Finska Suomen Standardisoimisliitto r.y. (SFS)
Francuska Association Française de Normalisation (AFNOR)
Njemačka Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)
Grčka Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Mađarska Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Island Islenskir Stadlar (IST)
Irska National Standards Authority of Ireland (NSAI)
Italija Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)
Latvija Latvijas Standarts (LVS)
Litva Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST)
Luksemburg Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Malta Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
Nizozemska Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Norveška Norsk Standard (SN)
Poljska Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Portugal Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Rumunjska Asociaţia de Standardizare Din România (ASRO)
Slovačka Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Slovenija Slovenian Institute for Standardization (SIST)
Španjolska Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Švedska Swedish Standards Institute (SIS)
Švicarska Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)

Članice CENELEC-a  

Zemlja Institucija / članica CENELEC-a
Austrija Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Belgija Comité Electrotechnique Belge/Belgisch Elektrotechnisch Comité
Bugarska Българският институт за стандартизация (BDS)
Cipar Κυπριακοσ Οργανισμοσ Τυποποιησησ (CYS)
Češka Republika Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Danska Dansk Standard (DS)
Estonija Eesti Standardikeskus (EVS)
Finska Sähkö- ja Elektroniikka-alan Kansallinen Standardointijärjestö (SESKO)
Francuska Union Technique de l'Electricité
Njemačka Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik
Grčka Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Mađarska Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Island Staðlaráð Íslands
Irska Electro-Technical Council of Ireland Limited
Italija Comitato Elettrotecnico Italiano
Latvija Latvijas Standarts (LVS)
Litva Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST)
Luksemburg Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Malta Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
Nizozemska Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Norveška Norsk Elektroteknisk Komite
Poljska Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Portugal Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Rumunjska Asociaţia de Standardizare Din România (ASRO)
Slovačka Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Slovenija Slovenian Institute for Standardization (SIST)
Španjolska Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Švedska SEK Svensk Elstandard
Švicarska Electrosuisse