Sigurnost i zdravlje radnika na zelenim poslovima

Image
Green Jobs. Two workers wearing personal protection equipment

Europska unija naporno radi kako bi se postigla ravnoteža između gospodarskog rasta i potrebe za zaštitom okoliša te si je postavila izazovne ciljeve za smanjenje emisija stakleničkih plinova, povećanje energetske učinkovitosti te promicanje obnovljive energije i smanjenje otpada.

To je dovelo do pojave širokog spektra zelenih poslova, odnosno poslova kojima se pridonosi očuvanju okoliša ili vraćanju okoliša u prvotno stanje. Međutim, kako bi takvi poslovi doista bili održivi, moramo osigurati da se u okviru njih pružaju sigurni, zdravi i prihvatljivi radni uvjeti. Zeleni poslovi moraju biti dobri za radnike kao i za okoliš.

Što su zeleni poslovi?

Zeleni poslovi obuhvaćaju širok spektar različitih poslova u različitim sektorima i uključuju raznoliku radnu snagu. Postoji niz različitih definicija tog termina, primjerice definicija Programa Ujedinjenih naroda za okoliš, Europske komisije ili Eurostata. No, općenito govoreći, zelenim poslovima smatraju se oni kojima se doprinosu očuvanju ili obnovi okoliša. Mogu uključivati poslove kojima se pomaže u zaštiti ekosustava i bioraznolikosti ili smanjuje potrošnja energije i sirovina te smanjuje otpad i zagađenje. Naš je cilj u EU-OSHA-i podići svijest o potrebi za zadovoljavajućom sigurnošću i zdravljem na radu u okviru tih poslova. U zelenim poslovima treba pružiti sigurne, zdrave i prihvatljive radne uvjete kako bi se pridonijelo doista razumnom, održivom i uključivom rastu i kako bi se ostvarili ciljevi strategije Europa 2020. Europske komisije.

Na koji način raste „zeleno gospodarstvo”?

U okviru strategije Europa 2020. ističe se potreba za održivim rastom pri čemu treba izgraditi gospodarstvo s niskom razinom emisije ugljika u kojem se učinkovito upotrebljavaju resursi. Kako bi se to ostvarilo, Europska unija postavila si je ciljeve za smanjenje emisija stakleničkih plinova, povećanje udjela obnovljivih izvora u zadovoljavanju potreba Europe za energijom te povećanje energetske učinkovitosti. Ostvarenje tih ciljeva imat će za posljedicu brz rast u okviru „zelenog gospodarstva”, primjerice, očekuje se da će cilj povećanja obnovljive energije i energetske učinkovitosti za 20 % u usporedbi s razinama iz 1990. dovesti do stvaranja više od milijun novih poslova u EU-u. Solarna energija, energija vjetra, tehnologija biomase i recikliranje otpada područja su zelenog gospodarstva u kojima se očekuje najbrži rast.

Zašto je važno uzeti u obzir sigurnost i zdravlje na radu u zelenim poslovima?

Nastojimo povezati riječ „zeleno” sa sigurnošću, no ono što je dobro za okoliš nije nužno dobro za sigurnost i zdravlje radnika koju su zaposleni na zelenim poslovima. U pojedinim slučajevima već se susrećemo s novim zakonodavstvom i tehnologijama namijenjenima zaštiti okoliša što dovodi do veće izloženosti radnika rizicima. Smanjenje količine otpada koji se šalje na odlagališta, primjerice, imalo je za posljedicu veće stope nesreća i oboljenja među radnicima čiji je posao zbrinjavanje tog otpada.

Nove tehnologije ili radni postupci povezani sa zelenim poslovima mogu dovesti do novih opasnosti zbog čega su potrebne nove kombinacije vještina kako bi se te opasnosti riješile: „staro”znanje u području sigurnosti i zdravlja na radu ne može se jednostavno prenijeti na njih. Ugradnja solarnog grijača vode, primjerice, uključuje kombinaciju vještina krovopokrivača, vodoinstalatera i električara.

Očekivana brzina širenja zelenog gospodarstva može dovesti do manjkavosti u vještinama uz neiskusne radnike uključene u postupke za koje nisu osposobljeni i koji stoga svoju sigurnost i zdravlje izlažu riziku. Također može postojati snažnija polarizacija radne snage prema vještinama, pri čemu niskokvalificirani radnici moraju prihvatiti lošije radne uvjete. Posljednje, ali ne i najmanje važno, gospodarski i politički pritisak može dovesti do zanemarivanja pitanja sigurnosti i zdravlja na radu.

Kako bi zeleni poslovi doista bili održivi, moramo osigurati da pozitivno utječu na sigurnost i zdravlje radnika, kao i na okoliš. U području zelenog gospodarstva, kao i u ostalim područjima, dobra sigurnost i zdravlje na radu imaju ključnu ulogu u povećanju konkurentnosti i produktivnosti. U tom području koje se brzo razvija moramo osigurati da ono što je dobro za okoliš bude dobro i za radnike.

Što EU-OSHA čini kako bi spriječila nove rizike i rizike u nastajanju u području sigurnosti i zdravlja na radu u zelenim poslovima?

S obzirom na očekivanu brzinu rasta zelenog gospodarstva važno je da predvidimo svaki novi rizik ili rizik u nastajanju u području sigurnosti i zdravlja na radu u pogledu zelenih poslova prije nego što se takav rizik pojavi. Zbog toga je EU-OSHA provela podrobnu studiju predviđanja u kojoj je istražila način na koji će se zeleni poslovi vjerojatno razvijati do 2020. i buduće izazove u području sigurnosti i zdravlja na radu do kojih to može dovesti. U studiji je utvrđen niz mogućih budućih scenarija s obzirom na razvoj događaja u području zelenih tehnologija u različitim gospodarskim i socijalnim uvjetima. Cilj je skrenuti pozornost na moguće rizike u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu u tom području te osobito pružiti donositeljima politika EU-a alate koji će im pomoći u oblikovanju radnih mjesta budućnosti i s pomoću kojih će europskim radnicima osigurati sigurnost i zdravlje na radu.

Saznajte više na:

Izvješće o predviđanjima u području sigurnosti i zdravlja na radu u zelenim poslovima

Sažetak izvješća i scenarija

Animirani filmovi u kojima su predstavljeni novi rizici i rizici u nastajanju u području sigurnosti i zdravlja na radu u određenim scenarijima

Praktične informacije o prevenciji rizika u zelenim poslovima

EU-OSHA također je podrobnije istražila pitanja sigurnosti i zdravlja na radu povezana s posebnim područjima zelenih tehnologija istaknutih u studiji predviđanja, kao što su primjene solarne energije malih razmjera, izgradnja zelenih zgrada ili energija vjetra.

Saznajte više:

Kontrolni popisi također su dostupni kako bi pomogli u utvrđivanju mogućih opasnosti za sigurnost i zdravlje radnika povezanih s takvim zelenim tehnologijama i kako bi se pružili primjeri preventivnih mjera. Takvi se kontrolni popisi mogu upotrebljavati kao potpora u postupku procjene rizika na radnim mjestima: