Filmska nagrada Zdrava radna mjesta

photo: Gerd Altmann / pixabay.com

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu dodjeljuje filmsku nagradu Zdrava radna mjesta za najbolji dokumentarni film koji se bavi temom rada. Nagrada se dodjeljuje kao jedna od kategorija festivala dokumentarnih filmova Doclisboa u Lisabonu u Portugalu. Doclisboa je dio mreže Doc Alliance – kreativnog partnerstva između sedam ključnih europskih festivala dokumentarnih filmova. Od 2009. do 2019. godine nagrada se dodjeljivala na Međunarodnom festivalu dokumentarnih i animiranih filmova u Leipzigu.

Zajedno s nagradom u iznosu od 5 000 eura, EU-OSHA financira i izradu podnaslova nagrađenih filmova na više europskih jezika kako bi ih upotrijebili režiseri i za potrebe distribucije članicama mreže EU-OSHA-e (nacionalnim središnjicama) u svim državama članicama EU-a i ostalim europskim zemljama.

Nagrada se dodjeljuje dokumentarnom filmu koji se usredotočuje na ljudsko biće u svijetu rada koji se mijenja. Film bi se trebao baviti učincima političke i gospodarske promjene na naš način rada i života ili temama povezanima s radom kao što su fizički i psihosocijalni uvjeti, postojeći i novi rizici na radu.

Informacije o pravilima i uvjetima sudjelovanja te rokovima za podnošenje prijava mogu se pronaći na mrežnom mjestu festivala dokumentarnih filmova Doclisboa.

Kriteriji za film

Dobitnici nagrada: 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015.2016., 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022., 2023