Strateški okvir EU-a o sigurnosti i zdravlju na radu 2021.-2027.

Image

Strateški okvir o sigurnosti i zdravlju na radu 2021.-2027. Europske komisije definira ključne prioritete i aktivnosti za unapređenje zdravlja i sigurnosti radnika te nudi rješenja za nagle promjene u gospodarstvu, demografiji i načinima rada.

Strateški prioriteti

Pristup strateškim prioritetima temelji se na tri elementa u nastavku na koja je usmjeren, uz uključivanje institucija EU-a, država članica, socijalnih partnera i drugih dionika:

  1. predviđanju promjena i upravljanju njima u kontekstu zelene, digitalne i demografske tranzicije
  2. boljoj prevenciji nesreća na radu i profesionalnih bolesti te usmjeravanju napora na smanjenje smrti povezanih s radnim mjestom na nulu u sklopu programa Vision Zero
  3. povećanju pripravnosti za odgovor na postojeću i buduće zdravstvene krize.

Provedba strateškog okvira – ključna uloga EU-OSHA-e

Uspjeh okvira ovisi o njegovoj provedbi na europskoj, nacionalnoj, sektorskoj razini i razini poduzeća, pri čemu su ključni učinkovito izvršenje, socijalni dijalog, financiranje, razvoj svijesti i prikupljanje podataka. Sa svojom opsežnom mrežom partnera EU-OSHA je u mogućnosti pojednostaviti aktivnosti, suradnju i razmjenu te ostvariti ciljeve strateškog okvira.

EU-OSHA-ine studije predviđanja i projekti pregleda za cilj imaju predviđanje rizika i utvrđivanje prioriteta, pružiti informacije o razvoju praksi i politikama sigurnosti i zdravlja na radu u područjima kao što su digitalizacija, zeleni poslovi te stres i psihosocijalni rizici. EU-OSHA također nudi resurse koji se lako koriste kako bi se prevencija na radnom mjestu lakše stavila u praksu, s mnoštvom smjernica kao pomoć sigurnosti radnika tijekom pandemije, bez obzira na to jesu li izloženi na radnom mjestu ili se prilagođavaju radu od kuće. Uključenost u Plan djelovanja na kancerogene tvari i njezine kampanje za zdrava radna mjesta dokaz su posvećenosti Agencije promicanju kulture prevencije u Europi i šire, što predstavlja osnovu politike EU-a o sigurnosti i zdravlja na radu.

Pregledajte Strateški okvir EU-a o sigurnosti i zdravlju na radu 2021.-2027.