Medijski kutak

Što je novo

Uvođenjem digitalnih sustava za praćenje sigurnosti i zdravlja na radu, kao što su aplikacije, kamere i nosivi uređaji, može se povećati sigurnost...

Zahvaljujući korisnim saznanjima o sprječavanju poremećaja mišićno-koštanog sustava, koja su pružili vrhunski stručnjaci i donositelji odluka, EU-OSHA...

Vodeći europski stručnjaci i oblikovatelji politika okupit će se u Bilbau 14. i 15. studenoga kako bi razgovarali o glavnim ishodima kampanje i...

U nizu dokumenata za raspravu i članaka razmatra se učinak koji čimbenici psihosocijalnih rizika (npr. prekomjerno radno opterećenje) mogu imati na...

Europski tjedan kreće danas, sa stotinama događanja, inicijativa i prezentacija u organizaciji EU-OSHA-e i njezinih partnera kako bi se istaknula...