You are here

Medijski kutak

Priopćenja za medije

05/06/2019 - 12:00

EU-OSHA bit će domaćin događaja koji će se održati 5. lipnja u Bilbau kako bi proslavila 25 godina zajedničkog rada za sigurnu i zdravu Europu. Taj će događaj biti prilika da Agencija izrazi zahvalnost svima koji su s njom surađivali tijekom posljednjih 25 godina te da se istaknu njezina brojna važna postignuća.