Medijski kutak

Što je novo

Prema Strateškom okviru EU-a za zdravlje i sigurnost na radu za razdoblje 2021. – 2027. karcinogene tvari godišnje u EU-u uzrokuju oko 100 000 smrti...

U okruženju u kojem se u više od 80 % poduzeća u EU-u upotrebljavaju osobna računala, prijenosna računala, tableti, pametni telefoni i drugi mobilni...

Konferencija Vještine, vještine, vještine! u okviru Europske godine vještina Konferencija Vještine za ljude, vještine za konkurentnost, vještine za...

Ubrzo započinje nova kampanja za zdrava mjesta rada. Najnovije izdanje kampanje, čija je tema siguran i zdrav rad u digitalno doba, otvorit će...

Brussels, 20 September 2023 – The European Parliament hosted today the landmark event “Skills, skills, skills! Skills for people, skills for...