Medijski kutak

Što je novo

Sve više poduzeća uvodi sustave upravljanja radnicima koji se temelje na umjetnoj inteligenciji kako bi se povećala njihova učinkovitost i...

U dvama izvješćima govori se o velikom broju poremećaja mišićno-koštanog sustava među djecom i mladima te se ističe važnost rane prevencije – prije i...

Automatizacija fizičkih zadataka s pomoću robota, kobota i umjetne inteligencije utječe na radna mjesta u mnogim sektorima. U ovoj novoj zbirci...

Uključivanjem sigurnosti i zdravlja na radu u nove korporativne trendove, primjerice u kibersigurnost i e-zapošljavanje, pokazuju se njihove koristi...

U novom izvješću predstavljeni su izazovi i prilike u području sigurnosti i zdravlja na radu povezani s automatizacijom kognitivnih zadatka, kao što...