Medijski kutak

Što je novo
17/09/2019 - 01:30
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) u okviru svojeg 14. natječaja za nagrade za dobru praksu objavljuje nagrađene i pohvaljene primjere organizacija koje primjenjuju inovativan pristup uspješnom suzbijanju rizika koje predstavljaju opasne tvari. Nagradama se odaje priznanje organizacijama s izuzetnom predanošću sigurnosti i zdravlju na radu i promiču prakse kojima se štite radnici i povećava produktivnost.
25/06/2019 - 01:15
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) pozdravlja provedbu svojeg projekta internetske interaktivne procjene rizika (OiRA) u multinacionalnom proizvođaču automobila Daimler. Na temelju alata OiRA njemački je odjel za zdravlje i sigurnost tog poduzeća izradio i prilagodio alat za procjenu rizika na radnom mjestu za specifičnu primjenu u tom poduzeću.
05/06/2019 - 12:00
EU-OSHA bit će domaćin događaja koji će se održati 5. lipnja u Bilbau kako bi proslavila 25 godina zajedničkog rada za sigurnu i zdravu Europu . Taj će događaj biti prilika da Agencija izrazi zahvalnost svima koji su s njom surađivali tijekom posljednjih 25 godina te da se istaknu njezina brojna važna postignuća.
29/11/2018 - 01:45
U novom su izvješću EU-OSHA-e objavljeni rezultati velikoga dvogodišnjeg projekta kojim se predviđaju učinci digitalizacije na sigurnost i zdravlje na radu u EU-u. U konačnim se rezultatima ovog projekta predviđanja ističu dostignuća u području ICT-a, potencijalni učinak tih tehnologija na prirodu i organizaciju posla te izazovi u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu i prilike za njihov razvoj koje te tehnologije mogu donijeti.

Pages

Pages