You are here

Medijski kutak

Što je novo
27/11/2018

EU-OSHA predstavlja interaktivnu infografiku kojom se podržava kampanja Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta.

Infografika korisnicima omogućava pristup informacijama i brojčanim podatcima o rizicima koju opasne tvari predstavljaju za radnike te o koristima od upravljanja tim rizicima. Jednostavna je za korištenje i sadrži ključne poruke, poput one o opasnosti od kancerogenih tvari na radnom mjestu te rizike s kojima se suočavaju određene skupine radnika.

Priopćenja za medije

29/11/2018 - 01:45

U novom su izvješću EU-OSHA-e objavljeni rezultati velikoga dvogodišnjeg projekta kojim se predviđaju učinci digitalizacije na sigurnost i zdravlje na radu u EU-u. U konačnim se rezultatima ovog projekta predviđanja ističu dostignuća u području ICT-a, potencijalni učinak tih tehnologija na prirodu i organizaciju posla te izazovi u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu i prilike za njihov razvoj koje te tehnologije mogu donijeti.