Medijski kutak

Što je novo

Vodeći europski stručnjaci i oblikovatelji politika okupit će se u Bilbau 14. i 15. studenoga kako bi razgovarali o glavnim ishodima kampanje i...

Europski tjedan kreće danas, sa stotinama događanja, inicijativa i prezentacija u organizaciji EU-OSHA-e i njezinih partnera kako bi se istaknula...

U novom istraživanju koje je objavila EU-OSHA iznose se dokazi za povezanost između čimbenika psihosocijalnih rizika i poremećaja mišićno-koštanog...

Europska je komisija 28. rujna 2022. izdala Komunikaciju i zakonodavni prijedlog o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti azbestu na radnom mjestu...

Visoki radni zahtjevi i niska razina zadovoljstva poslom mogu uzrokovati ili pogoršati mišićno-koštane poremećaje povezane s radom. Budući da su...