Medijski kutak

Što je novo

EU-OSHA pozdravlja službene partnere kampanje – organizacije iz različitih sektora diljem Europe, uključujući poduzeća i udruge iz javne i privatne...

U okviru ankete dionici i korisnici usluga Agencije moći će iznijeti svoje mišljenje o našoj organizaciji i njezinim aktivnostima. To će nam pomoći da...

Rješavanje problema mentalnog zdravlja povezanih s radom postalo je još važnije nakon pandemije. U najnovijem izvješću EU-OSHA-e nudi se detaljna...

Prema Strateškom okviru EU-a za zdravlje i sigurnost na radu za razdoblje 2021. – 2027. karcinogene tvari godišnje u EU-u uzrokuju oko 100 000 smrti...

Konferencija Vještine, vještine, vještine! u okviru Europske godine vještina Konferencija Vještine za ljude, vještine za konkurentnost, vještine za...