You are here

Medijski kutak

Što je novo

Priopćenja za medije

19/06/2018 - 01:30

Dana 19. lipnja Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) održava konferenciju na visokoj razini u Bruxellesu radi pronalaska načina napredovanja u području poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu u europskim malim poduzećima. Događaj se temelji na saznanjima iz EU-OSHA-inog projekta kojim su se proučavala mikropoduzeća i mala poduzeća te se podudara s publikacijom završne analize projekta u kojoj su objašnjeni glavni čimbenici koji utječu na sigurnost i zdravlje na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima i preporuke dobre prakse i podrške za razvoj politika.