You are here

Medijski kutak

Što je novo
22/01/2019

U ovoj se publikaciji opisuje razvoj novih metoda za procjenu broja radnika izloženih opasnim tvarima u Europskoj uniji i do koje su mjere oni izloženi. Istraživanjem se nastojalo utvrditi koje tvari i sektori predstavljaju najveći rizik za radnike, i to analizom trendova tijekom vremena.

Cilj nije bio samo izvršiti pregled upotrebe opasnih tvari, nego i izraditi metodologiju koja se može ponovno upotrijebiti za praćenje budućih trendova i razvoja.

Priopćenja za medije

29/11/2018 - 01:45

U novom su izvješću EU-OSHA-e objavljeni rezultati velikoga dvogodišnjeg projekta kojim se predviđaju učinci digitalizacije na sigurnost i zdravlje na radu u EU-u. U konačnim se rezultatima ovog projekta predviđanja ističu dostignuća u području ICT-a, potencijalni učinak tih tehnologija na prirodu i organizaciju posla te izazovi u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu i prilike za njihov razvoj koje te tehnologije mogu donijeti.