You are here

Medijski kutak

Što je novo
09/07/2019

© EU-OSHA/Fernando Aramburu Garrido 

EU-OSHA je 5. lipnja organizirala proslavu obljetnice 25 godina rada i suradnje sa svojim partnerima za sigurniju, zdraviju i produktivniju Europu.

Atmosfera je doista bila posebna na ovom skupu sudionika mreže EU-OSHA-e uz govore i rasprave o dosadašnjem radu EU-OSHA-e i planovima za budućnost.

Želimo zahvaliti svim sudionicima koji su doprinijeli ovoj posebnoj manifestaciji.

Pogledajte naš sažeti video s manifestacije

Priopćenja za medije

25/06/2019 - 01:15

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) pozdravlja provedbu svojeg projekta internetske interaktivne procjene rizika (OiRA) u multinacionalnom proizvođaču automobila Daimler. Na temelju alata OiRA njemački je odjel za zdravlje i sigurnost tog poduzeća izradio i prilagodio alat za procjenu rizika na radnom mjestu za specifičnu primjenu u tom poduzeću.

05/06/2019 - 12:00

EU-OSHA bit će domaćin događaja koji će se održati 5. lipnja u Bilbau kako bi proslavila 25 godina zajedničkog rada za sigurnu i zdravu Europu. Taj će događaj biti prilika da Agencija izrazi zahvalnost svima koji su s njom surađivali tijekom posljednjih 25 godina te da se istaknu njezina brojna važna postignuća.