Pojmovnik

A

Akutni poremećaji mišićno-koštanog sustava

Brza pojava kratkotrajne nelagode zbog izloženosti riziku od nastanka poremećaja mišićno-koštanog sustava. Akutni učinak na zdravlje može podrazumijevati i kratkoročni učinak

Č

Čimbenici rizika od nastanka mišićno-koštanih poremećaja

Različite skupine mogu doprinijeti mišićno-koštanim poremećajima, uključujući fizičke i biomehaničke čimbenike, organizacijske i psihosocijalne čimbenike, individualne i osobne čimbenike.

D

Dinamički položaj tijela

Dinamički položaj tijela odnosi na usklađivanje tijela do kojeg dolazi kada se tijelo i/ili udovi pomiču, primjerice prilikom hodanja.

Dinamičko sjedenje ili sjedenje u pokretu

znači kretanje ili mijenjanje položaja tijela dok je u sjedećem položaju

F

Fizički ili biomehanički

Položaji tijela i pokreti u radu mogu postati štetni zbog svojeg ponavljanja, trajanja ili napora. Primjerice, fizički čimbenici rizika jesu sljedeći: teški fizički rad (siloviti napor), podizanje teškog tereta, neuobičajeni položaji tijela, produljeni radni zadatci, produljeno sjedenje ili stajanje te radni zadatci koji se moraju repetitivno izvoditi ili uz veliki stupanj preciznosti

I

Individualni i osobni

Dob, spol, visina, duljina ruke, fizički kapacitet, prethodna medicinska anamneza, nedostatak znanja o radnim tehnikama i sigurnosnim procedurama također mogu biti čimbenici rizika od nastanka mišićno-koštanih poremećaja ako se tim rizicima ne upravlja na odgovarajući način.

Izostajanje s posla

Neplanirani izostanci (koji se katkad ponavljaju tijekom određenog razdoblja) u vremenu predviđenom za rad

K

Kronični poremećaji mišićno-koštanog sustava

Srednjoročna do dugoročna nelagoda zbog izloženosti riziku od nastanka poremećaja mišićno-koštanog sustava. Kronični učinak na zdravlje može podrazumijevati i dugoročni učinak ili bolest s dugačkim razdobljem latencije

M

Mapiranje rizika

Mapa rizika pokazuje gdje se nalaze zdravstveni i sigurnosni problemi na radu. Ti problemi uzrokuju bolesti, ozljede i stres radnika.

Mapiranje tijela

Mapa tijela slika je na kojoj su prikazani dio ili dijelovi tijela radnika koji su podložni ozljedama, bolestima ili stresu izazvanima poslom koji obavlja.

o

opasnost

potencijalno štetan fizički događaj, pojava ili ljudska aktivnost koji mogu uzrokovati gubitak života ili ozljedu, oštećenje imovine, društvene ili ekonomske poremećaje ili propadanje okoliša

O

Organizacijski

Način na koji je rad organiziran u smislu broja uzastopnih radnih sati, mogućnosti za uzimanje stanke, tempo rada i raznolikost radnih zadataka skupa utječu na to koliki stupanj opterećenja predstavljaju fizički radni zadatci.

P

Položaji tijela

Položaj tijela znači položaj glave, trupa i udova. Aktivni položaj tijela zahtijeva koordinirano djelovanje velikog broja mišića i struktura u tijelu. Aktivni položaji tijela mogu biti statički ili dinamički.

Poremećaji (mišićno-koštani) donjih udova povezani s radom

Poremećaji koji zahvaćaju donje ekstremitete, ponajprije kuk, koljeno i stopala, a uzrokuju ih ili pogoršavaju rad i učinci neposrednog okruženja u kojem se taj rad obavlja

Poremećaji donjeg dijela kralježnice

Poremećaji mišićno-koštanog sustava donjeg dijela kralježnice koji su povezani s radom uključuju probleme s diskom, mišićima i ozljede mekog tkiva

Poremećaji gornjih udova (mišićno-koštani) koji zahvaćaju gornje udove

Poremećaji koji zahvaćaju vrat, ramena, ruke, šake, ručne zglobove i prste, što dovodi do bola, nelagode, utrnulosti i osjećaj trnaca, a uzrokuju ih ili pogoršavaju rad i učinci neposrednog okruženja u kojem se taj rad obavlja

Poremećaji mišićno-koštanog sustava povezani s radom

Poremećaji mišićno-koštanog sustava povezani s radom jesu oštećenja tjelesnih struktura kao što su mišići, zglobovi, tetive, ligamenti, živci, kosti i lokalizirani krvotok, koje uzrokuju ili pogoršavaju najviše rad i učinci neposrednog okruženja u kojem se taj rad obavlja

Povratak na posao

Povratak na posao koordinirani je napor usmjeren na zadržavanje radnih mjesta i sprečavanje ranog umirovljenja, a obuhvaća sve postupke i intervencije kojima se nastoji zaštititi i promicati zdravlje i radna sposobnost radnika te olakšati reintegraciju u radno mjesto svake osobe koja doživljava smanjenje radne sposobnosti kao posljedicu ozljede ili bolesti

Prezentizam

Čin dolaska radnika na posao, unatoč činjenici da boluju od bolesti koja bi opravdala njihov izostanak i kao rezultat toga, ne obavljaju svoj posao u optimalnim uvjetima

Prijevremeno umirovljenje / umirovljenje

Prijevremeno umirovljenje / umirovljenje zbog zdravstvenih razloga situacija je u kojoj osoba napusti svoje radno mjesto prije uobičajene dobi za prestanak (umirovljenje) rada zbog zdravstvenih poteškoća.

Procjena rizika

Procjena rizika proces je procjene rizika za sigurnost i zdravlje radnika od opasnosti na radu. To je sustavno ispitivanje svih aspekata rada kojim se razmatra:što bi moglo izazvati ozljedu ili štetu;mogu li se opasnosti eliminirati i, ako ne;koje preventivne ili zaštitne mjere postoje ili bi trebale postojati u svrhu kontrole rizika.

Procjena rizika koji nastaje zbog raznolikosti

Uzeti u obzir raznolikost radne snage prilikom procjene rizika na radu i upravljanja njima.

Psihosocijalni

Prekomjerno radno opterećenje i visok intenzitet rada mogu povećati stupanj stresa u radnika, što može dovesti do povećanja mišićne napetosti i osjetljivosti na bol. Nadalje, manjak kontrole nad radnim zadatcima ili nad tempom radnih zadataka, kao i nedostatak potpore kolega ili rukovodstva, također mogu povećati rizik od nastanka mišićno-koštanih poremećaja. To se događa kada radnici osjećaju preveliki pritisak na poslu, što ih sprječava da poduzmu odgovarajuće mjere opreza ili da zauzmu siguran položaj tijela i usvoje sigurne prakse rada, čime psihosocijalni čimbenici postaju čimbenici rizika od nastanka mišićno-koštanih poremećaja.

R

Radna sposobnost

Ona odražava ravnotežu između radnih zahtjeva i individualnih (osobnih) resursa, primjerice u pogledu vrste posla, radnog opterećenja, organizacije rada, zdravlja, vještina, vrijednosti, stavova i motivacije.

Rana intervencija

Poduzimanje mjera – kao što su pružanje stručne potpore, brzo upućivanje i dijagnoza, prilagođavanje radne okoline – čim se pojave simptomi. Time se značajno smanjuju izgledi za dugoročno izostajanje radnika s posla. Rana intervencija može smanjiti izostajanje s posla i dovesti do stvarnih ušteda u nacionalnim sustavima javnog zdravstva i socijalne skrbi.

Rehabilitacija

Postupak ponovne uspostave optimalne fizičke, senzorne, intelektualne, psihološke i socijalne funkcionalne razine.

Rizici

Rizik je vjerojatnost, velika ili mala, da opasnost može uzrokovati ozljedu.

Rodno osjetljiva procjena rizika

Uvrstiti rodna pitanja u procjenu rizika na radnom mjestu

S

Sjedeći rad

Posao koji se većinom obavlja u sjedećem položaju ili duža razdoblja kontinuiranog sjedenja.

Statički položaj tijela

Statički položaj tijela nastupa kada držimo jedan položaj tijela tijekom duljeg vremena. Primjeri uključuju stajanje, sjedenje ili klečanje.

Statičko opterećenje mišića

Radi se o opterećenju mišića uzrokovanom održavanjem položaja bez pomjeranja, odnosno držanjem ruke bez pomicanja ili stajanja ili sjedenja u istom položaju bez pomicanja.