Napo – sigurnost s osmijehom

Image
Napo — safety with a smile

Napo, kao junak niza animiranih filmova, pruža jednostavne uvode koji potiču na raspravu o temi sigurnosti i zdravlja na radu te prevencije rizika.

Napo predstavlja radnika u bilo kojoj industriji ili sektoru. Često je izložen uobičajenim opasnostima i rizičnim situacijama na radnom mjestu. Ipak, aktivno je uključen u utvrđivanje rizika i pružanje praktičnih rješenja.

Napo je postao glavni ambasador EU-OSHA-inih Kampanja za zdrava radnja mjesta, a mnogi filmovi o njemu povezani su s tim kampanjama ili im služe kao potpora. Također se uživo pojavljuje na ključnim događajima u okviru kampanje.

Filmovi o Napu

Zajedno sa svojim radnim kolegama, Napo se pojavljuje u nizu filmova bez verbalne komunikacije, čime se omogućuje da ga osobe bilo kojeg podrijetla, kulture i dobi razumiju i poistovjete se s njim. Filmovima je obuhvaćen širok spektar tema povezanih sa sigurnošću i zdravljem, primjerice:

Novi filmovi objavljuju se redovito usporedno s utvrđivanjem novih tema. Filmove producira konzorcij Napo, koji čini mala skupina europskih organizacija za sigurnost i zdravlje na radu te EU-OSHA.

Napo na radnom mjestu

Cilj je ovih mrežnih resursa pomoći organizacijama da uz pomoć filmova o Napu ne samo podignu svijest o temama sigurnosti i zdravlja, nego i potaknu grupne rasprave među svojim osobljem i drugim subjektima u svojem lancu opskrbe. Također su prikladni za primjenu u programima strukovnog osposobljavanja.

Prva serija pod naslovom „Razumijevanje mišićno-koštanih poremećaja” pomaže pojedincima i organizacijama osvijestiti mišićno-koštane poremećaje poput bolova u leđima, poremećaja gornjih udova te ozljeda uzrokovanih naprezanjem kroz opetovane pokrete u svim aspektima života pojedinog radnika. Takav način razmišljanja doprinosi razvoju sveobuhvatnih rješenja u organizacijama, kojima se smanjuje posljedice mišićno-koštanih poremećaja i pomaže im osigurati optimalne uvjete svojim radnicima, njihovim obiteljima i zajednici.

Napo za učitelje

Napo također pomaže u upoznavanju osnovnoškolske djece s temom sigurnosti i zdravlja. EU-OSHA, uz potporu konzorcija Napo, osmislila je nastavne alate za sigurnost i zdravlje na radu za učitelje. Osigurani su obrazovni paketi koji sadrže:

  • ključne poruke i ciljeve učenja
  • ideje za aktivnosti i internetske resurse
  • primjere nastavnog plana za 45-minutni sat

Nakon uspješnog probnog programa te se lekcije razvijaju i šire na području cijele Europe.

Konzorcij Napo

Filmski konzorcij Napo nastao je u okviru Europske godine zdravlja i sigurnosti na radu 1992./1993. i Europskog filmskog festivala u organizaciji Europske komisije.

Komisija je podržavala filmske festivale vjerujući da je najbolje filmove moguće prepoznati i prilagoditi za uporabu diljem Europske unije. To se pokazalo teško ostvarivim. Mnoge su filmove izradile komercijalne produkcijske tvrtke koje nisu spremne odreći se svojih prava. Kulturne razlike podrazumijevale su da je zbog slika, priča te „izgleda i osjećaja” bilo teško prilagoditi i prenijeti filmove preko nacionalnih granica.

Nakon Filmskog festivala u Strasbourgu 1995., četiri aktivna komunikacijska stručnjaka iz Francuske, Njemačke, Švedske i Ujedinjene Kraljevine sastala su se kako bi raspravila o načinima na koji bi bilo moguće povjeriti i producirati film za uporabu u cijeloj Europi.

The Napo Consortium currently comprises eight members: AUVA (Austria), CIOP (Poland), DGUV (Germany), EU-OSHA (Bilbao, Spain), INAIL (Italy), INRS (France), SUVA (Switzerland) and TNO (Netherlands).

Konzorcij Napo trenutačno ima osam članova – AUVA (Austrija), CIOP (Poljska), DGUV (Njemačka), EU-OSHA (Bilbao, Španjolska), INAIL (Italija), INRS (Francuska), SUVA (Švicarska) i TNO (Nizozemska).