Rizici u nastajanju

Poslovi i mjesta rada neprestano se mijenjaju uvođenjem novih tehnologija, tvari i radnih postupaka, promjena u strukturi radne snage i tržišta rada te novih oblika zapošljavanja i organizacije rada. To može prouzročiti nove rizike i izazove u području sigurnosti i zdravlja radnika. Važno je predvidjeti takve rizike i izazove kako bi se u budućnosti osigurala sigurna i zdrava radna mjesta.

Jedan je od najvažnijih ciljeva Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) utvrđivanje i pružanje vjerodostojnih i visokokvalitetnih podataka o novim rizicima i rizicima u nastajanju u pogledu sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu. Ti podatci trebaju zadovoljiti potrebe kreatora politika i istraživača te im omogućiti da djeluju pravodobno i učinkovito.

Kako bi se postigao taj cilj, Europski opservatorij za rizike prikuplja i proučava podatke o trendovima i čimbenicima koji utječu na radna mjesta i sigurnost i zdravlje radnika, oslanjajući se pritom na istraživanja i savjete stručnjaka. Europski opservatorij za rizike izrađuje dokumente za raspravu, izvještaje, sažetke i vizualizacije podataka za kreatore politika, socijalne partnere, istraživače i posrednike pri zapošljavanju na razini Europske unije i na nacionalnim razinama. Na taj način pruža im podatke i alate potrebne za učinkovito suočavanje s utvrđenim novim izazovima i izazovima u nastajanju.

Krajnji je cilj podizanje svijesti o tome kako promjene svih vrsta – tehnološke, društvene, političke i gospodarske – mogu utjecati na sigurnost i zdravlje radnika u Europi te potaknuti pravodobno suočavanja s budućim izazovima u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu kako bi se osigurala sigurna i zdrava radna mjesta budućnosti.

Utvrđivanje rizika u nastajanju

Predviđanja

EU-OSHA pokrenula je niz projekata namijenjenih procjeni mogućih učinaka novih tehnologija, novih načina rada i društvenih promjena koje se odnose na sigurnost i zdravlje radnika. Cilj takvih projekata nije samo utvrđivanje novih rizika koji nastaju, već i predviđanje promjena koje bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje na radnom mjestu.

Predviđanja EU-OSHA-e temelje se na različitim metodama, uključujući pregled literature, savjetovanja sa stručnjacima i izradu scenarija. EU-OSHA organizira radionice u svrhu prikupljanja znanja, promicanja rezultata i poticanja rasprava.

Takav način rada namijenjen je informiranju kreatora politika te pomaže odrediti prioritete za djelovanje i istraživanje. Istraživanja o predviđanjima mogu znatno utjecati na politike, npr. mogu pomoći kreatorima politika da dođu do inovativnih rješenja te potiču dugoročan strateški pristup.

U okviru ciklusa stručnih radova dosad su, među ostalim, obrađene teme kao što su zeleni poslovi, IKT/digitalizacija, kružno gospodarstvo i klimatske promjene.. 

Osim toga, u ciklusu publikacija usmjerenih na konkretni sektor o budućnosti poljoprivrede i šumarstva razmatraju se nove mogućnosti i rizici te mogućnosti i rizici u nastajanju. 

Rasprave stručnjaka

EU-OSHA objavljuje stručne radove kako bi među stručnjacima za sigurnost i zdravlje na radu i kreatorima politika diljem EU-a potaknula raspravu o budućnosti i problemima u nastajanju u području sigurnosti i zdravlja na radu. U zaključcima takvih radova često se nalaze prijedlozi područja za daljnja istraživanja ili djelovanje.

Dosad obrađene teme uključuju masovnu podršku (crowdsourcing), robotiku i lijekove za povećanje učinkovitosti, 3-D ispis, tehnologije praćenja na radnom mjestu i sektor e-trgovine.

Pretražite rasprave stručnjaka na temu rizika u nastajanju