Kružno gospodarstvo i njegov utjecaj na sigurnost i zdravlje na radu

circular-economy.jpg

© freepik/rawpixel.com

Treći ciklus predviđanja EU-OSHA-e usmjeren je na promjene u svijetu rada koje mogu proizaći iz prelaska EU-a na kružno gospodarstvo te na mogući učinak tog prelaska na sigurnost i zdravlje na radu. 

Cilj je projekta pružiti donositeljima odluka u Europskoj uniji, vladama država članica, sindikatima i poslodavcima potrebne informacije o budućim promjenama i kretanjima povezanima s kružnim gospodarstvom, njihovu utjecaju na prirodu i organizaciju rada te novim izazovima koje bi oni mogli predstavljati za sigurnost i zdravlje na radu.

Što je kružno gospodarstvo?

Taj se pojam odnosi na kružni protok i učinkovitu (ponovnu) uporabu resursa, materijala i proizvoda. Na taj se način produljuje vijek trajanja proizvoda i materijala, a nastanak otpada smanjuje se na najmanju moguću razinu. Proizvodi i industrijski postupci osmišljeni su tako da se resursi zadrže u uporabi, a sav se neizbježni otpad ili ostatci recikliraju ili oporabljuju.

Zašto je projekt potreban?  

Prelazak na kružno gospodarstvo ključni je pokretač u ostvarenju cilja postizanja ugljične neutralnosti u EU-u do 2050. uz istodobno stvaranje uvjeta za održiv rast i otvaranje radnih mjesta. Prelazak na kružno gospodarstvo ima znatan utjecaj na politike i propise koji će se u budućnosti odraziti i na radna mjesta. Stoga će imati posljedice i za sigurnost i zdravlje radnika. Na primjer:

  • njegov utjecaj na radna mjesta u opasnim sektorima, čiji zadatci obuhvaćaju održavanje i popravljanje, rastavljanje i recikliranje, mogao bi se negativno odraziti na radne uvjete
  • promjene u organizacijskim postupcima i/ili preoblikovanje zadataka mogli bi utjecati na sadržaj zadataka na radnom mjestu i na zadovoljstvo radnim mjestom.

Što EU-OSHA poduzima kako bi utvrdila nove rizike i predvidjela promjene koje bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje na radu? 

Budućnost se može razvijati u različitim smjerovima, koji se mogu oblikovati djelovanjem različitih dionika i odlukama donesenima već danas. Projekti predviđanja EU-OSHA-e temelje se na različitim metodama, koje uključuju pregled literature, savjetovanje sa stručnjacima i izradu scenarija. EU-OSHA organizira radionice čija je svrha prikupljanje znanja, promicanje rezultata i poticanje rasprave.

Prva faza studije sastoji se od opsežnog pregleda literature i razgovora sa stručnjacima kako bi se izradila četiri makroscenarija usmjerena na Europu 2040. u kontekstu kružnog gospodarstva i njegova utjecaja na sigurnost i zdravlje na radu.

Svrha druge faze jest širenje rezultata i prilagođavanje scenarija s pomoću dijaloga s dionicima i radionica, na čemu će se u konačnici temeljiti izrada prilagođenih mikroscenarija. Scenariji se upotrebljavaju za poticanje dijaloga i promišljanja među različitim skupinama dionika o mogućim smjerovima budućnosti s ciljem donošenja utemeljenih odluka već danas kako bi radna mjesta sutrašnjice bila zdravija i sigurnija.

U okviru treće faze prioritet se daje dijeljenju rezultata s oblikovateljima politika. To uključuje organiziranje radionice za suradnju sa Zajedničkim istraživačkim centrom (JRC) i mapiranje sinergija u područjima politike kružnog gospodarstva i sigurnosti i zdravlja na radu. EU-OSHA i dalje podupire širenje rezultata projekta predviđanja među svojim dionicima.