Foresight

Studija predviđanja o kružnom gospodarstvu i njegovim učincima na sigurnost i zdravlje na radu

Keywords:

Prva faza: Makroscenariji

Prijelaz na kružno gospodarstvo ključan je za ostvarenje cilja EU-a da postigne ugljičnu neutralnost do 2050., uz istovremeno ostvarenje održivog rasta i stvaranje kvalitetnih radnih mjesta.

U EU-OSHA-inom se projektu predviđanja daje uvid u to kako napori da se postigne kružno gospodarstvo do 2040. mogu utjecati na različite sektore i kakve bi to posljedice moglo imati na sigurnost i zdravlje na radu.

U ovom se izvješću, koji je prva faza projekta, navode četiri buduća scenarija kao polazišna točka za raspravu o mogućim rizicima i mogućnostima. Poseban se naglasak stavlja na učinke digitalizacije, glavnog pokretača prelaska na kružno gospodarstvo, kao i na utjecaj na sektor otpada, koji će imati ključnu ulogu u svim kružnim gospodarstvima u budućnosti.

Rad na scenarijima nastavit će se i u drugoj fazi ovog projekta, usmjerenoj na širenje i prilagodbu scenarija putem dijaloga s dionicima i radionica.

Preuzimanje in: en