Dostignuća u području IKT-a i digitalizacije rada

Developments in ICT and digitalisation of work

Stvaranje europskoga jedinstvenog digitalnog tržišta jedan je od deset glavnih prioriteta Europske komisije.

Projekt predviđanja EU-OSHA-e proučava učinke brzog razvoja u području digitalnih tehnologija na rad, uključujući umjetnu inteligenciju i robotiku, te njihov potencijalni učinak na sigurnost i zdravlje na radu. Cilj je tog projekta pružiti donositeljima odluka u Europskoj uniji, vladama država članica, sindikatima i poslodavcima potrebne informacije o promjenama u digitalnim tehnologijama, njihovu utjecaju na prirodu i organizaciju rada te informacije o novim izazovima koje bi one mogle predstavljati za sigurnost i zdravlje na radu.

Publikacije objavljene u okviru projekta

U okviru daljnjih istraživanja dodatno se proučavaju važna područja i izazovi 

Istražite sve rasprave stručnjaka o IKT-u/digitalizaciji i sigurnosti i zdravlju na radu

Takve bi aktivnosti trebale pridonijeti osiguravanju sigurnih i zdravih radnih mjesta u budućnosti, u skladu s pametnim, održivim i uključivim rastom u Europskoj uniji.