Nagrade za dobru praksu u stvaranju zdravih mjesta rada

Healthy Workplaces Good Practice Awards

© EU-OSHA

Nagrade se dodjeljuju u okviru kampanja za zdrava mjesta rada kao priznanje organizacijama za njihovo aktivno upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu.

Sudjelovanje je izvrstan način promicanja važnih pitanja u području sigurnosti i zdravlja u vašoj organizaciji. Natječaj može biti i odlična motivacija za rad na unaprjeđivanju sigurnosti i zdravlja na radnim mjestima.

Natječaj organizira EU-OSHA u suradnji s državama članicama EU-a od 2000. godine, a nagrade se dodjeljuju kao priznanje za izvanredan i inovativan doprinos sigurnosti i zdravlju na radu. Na taj se način žele istaknuti koristi dobrog sustava sigurnosti i zdravlja na radu i pruža platforma za razmjenu i promicanje dobrih praksi diljem Europe.

Sve prijave najprije na nacionalnoj razini ocjenjuju nacionalne središnjice u okviru EU-OSHA-ine mreže. Primjeri iz pojedinih zemalja koji uđu u uži izbor sudjeluju na europskom natječaju i odabiru se oni koji zaslužuju nagrade i priznanja.

Ti se primjeri dobre prakse potom predstavljaju na svečanosti dodjele nagrada koja se održava tijekom posljednje godine svake kampanje.