Nagrade za dobru praksu u stvaranju zdravih radnih mjesta 2018. – 2019.

Keywords:

U ovoj se brošuri prikazuju nagrađeni i pohvaljeni primjeri dobre prakse u pogledu inovativnih pristupa koje su poduzele organizacije diljem Europe radi uklanjanja mogućnosti izlaganja ili smanjenja izlaganja radnika opasnim tvarima. Ti primjeri pokazuju kako organizacije nadilaze samo ispunjenje zahtjeva zakonodavstva i jasno svjedoče o prednostima primjene proaktivnog pristupa sigurnosti i zdravlju na radu i prednostima uvođenja kulture prevencije koja uključuje radnike, rukovodstvo i stručnjake.

U svim su primjerima vidljivi poštovanje hijerarhije preventivnih mjera i primjena načela STOP, u okviru kojih se daje prednost uklanjanju, zamjeni i kolektivnim mjerama nad osobnim zaštitnim mjerama. Dugoročno su održivi i mogu se primijeniti u drugim poduzećima, sektorima ili državama članicama, čime se dodaje vrijednost postojećim praksama i istodobno uzimaju u obzir potrebe većine europskih poduzeća, odnosno malih i srednjih poduzeća (MSP-ova).

Preuzimanje in: en | fr |