25 years

Izdvojene novosti

11/03/2019
EU-OSHA ima razgranatu mrežu partnera i blisko surađuje s više od 30 zemalja, što je uvelike doprinijelo promicanju kulture sprječavanja rizika širom Europe tijekom zadnjih 25 godina. Iako je veliko proširenje...
08/03/2019
Ove godine, tema Međunarodnog dana žena usmjerena je na inovativne načine unapređivanja rodne ravnopravnosti i na osnaživanje žena. Učinkovite strategije za postizanje tih izazovnih ciljeva povezane su s...
04/03/2019
EU-OSHA pozdravlja novu aplikaciju Vision Zero u sklopu globalne kampanje Vision Zero , koju vodi Međunarodno udruženje socijalnog osiguranja (ISSA). Aplikacijom se promiče sedam zlatnih pravila ISSA-e za...
26/02/2019
Prema rezultatima ankete o zadovoljstvu dionika iz 2018., razina radne učinkovitosti u EU-OSHA-i i dalje je visoka, a razina zadovoljstva viša je nego u 2016. Tako 89 % dionika kaže da se EU-OSHA bavi pravim...
Preporučeni resursi