Izdvojene novosti

© Cristina Vatielli 

15/11/2019
Naše novo sveobuhvatno europsko izvješće i sažetak daju pregled utjecaja mišićno-koštanih poremećaja na europsku radnu snagu, društvo i gospodarstvo. Ove su publikacije dio opsežnog projekta EU-OSHA-e čiji je...
12/11/2019
EU-OSHA i njezini partneri i dionici okupili su se u Bilbau na posljednjoj velikoj manifestaciji u okviru kampanje Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta za razdoblje 2018. – 2019. . Na sastanku na...
07/11/2019
EU-OSHA-in internetski alat za interaktivnu procjenu rizika (OiRA) značajno je postignuće Agencije ostvareno u ovih 25 godina promicanja i pojednostavnjenja učinkovite procjene rizika na radnom mjestu i...