Izdvojene novosti

20/07/2018
Radite li s opasnim tvarima ili upravljate ljudima koji rade s opasnim tvarima? Trebaju li vam dodatne informacije o procjeni rizika i upravljanju rizicima? Ako je tako, pogledajte novu i sveobuhvatnu bazu...
12/07/2018
EU-OSHA odsada je službeni partner globalne kampanje Vision Zero i pomaže u širenju poruke o tome da je moguće spriječiti svaku nezgodu, bolest i ozljedu na radu uz pomoć poduzimanja pravih mjera u pravi...
02/07/2018
Austrijsko „Zeleno predsjedništvo” promicat će održivost i usredotočiti se na tri područja na razini cijelog EU-a: sigurnost i migracija; osiguranje napretka i konkurentnosti kroz digitalizaciju; te stabilnost...
29/06/2018
U okviru aktivnosti Online interaktivne procjene rizika ( OiRA ) koju provodi EU-OSHA, talijansko Ministarstvo rada i socijalne politike nedavno je integriralo alat za rad u uredima OiRA u nacionalno...
Preporučeni resursi