Izdvojene novosti

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

13/12/2019
Nakon sastanka na vrhu kojim je završena uspješna kampanja, Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) zahvaljuje svim partnerima na sudjelovanju u kampanji Upravljanje opasnim tvarima za...

 © EU-OSHA / Fernando Aramburu

09/12/2019
Na dvodnevnom događanju koje je održano u Bilbau okupili su se oblikovatelji politika, socijalni partneri, nacionalne središnjice Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu, službeni partneri kampanje,...
05/12/2019
Među brojnim resursima kampanje Za zdrava radna mjesta 2018. – 2019. , EU-OSHA-inim e-alatom o opasnim tvarima i kemijskim proizvodima žele se pružiti informacije i savjeti poduzećima koji su im potrebni kako...