Izdvojene novosti

© EU-OSHA / Photo Competition 2011

16/10/2019
EU-OSHA domaćin je konferencije o sigurnosti i zdravlju na radu (OSH) u mikropoduzećima i malim poduzećima u Europi, koja će se održati 16. listopada u Bruxellesu. Naglasak će biti na područjima visokog rizika...
09/10/2019
Postoje određene skupine radnika koje su više izložene riziku od opasnih tvari u usporedbi s drugim skupinama. Razlog tomu je njihovo neiskustvo, neinformiranost ili fizička osjetljivost. Drugi su razlozi...
07/10/2019
Učinkovita komunikacija s ciljanom publikom ključna je za aktivnosti EU-OSHA-e za podizanje svijesti. Inovativan pristup upotrebi interneta i društvenih medija omogućio je EU-OSHA-i da razvije i podijeli...