Izdvojene novosti

12/11/2018
Europski parlament, Komisija i Vijeće 17. studenoga 2017. zajednički su proglasili inovativnu inicijativu za snažniju socijalnu Europu. Europskim stupom socijalnih prava potvrđuje se zajednička predanost Unije...
06/11/2018
Film Marina pokupio je nagradu za najbolji film na temu rada. Film govori o iskorištavanju žena koje su emigrirale iz istočne Europe kako bi pronašle zaposlenje u sektoru skrbi u zapadnim zemljama. Ovogodišnji...
30/10/2018
Radite li s opasnim tvarima ili upravljate ljudima koji rade s opasnim tvarima? Trebaju li vam dodatne informacije o procjeni rizika i upravljanju rizicima? Ako je tako, pogledajte novu i sveobuhvatnu bazu...
22/10/2018
EU-OSHA je obogatila svoj paket alata za kampanje novim sadržajima za potrebe kampanje za razdoblje 2018. – 2019. Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta . Taj paket alata, koji pruža praktične...
Preporučeni resursi