You are here

Izdvojene novosti

24/07/2019

Napo je glavni lik serije kratkih animiranih filmova o važnim temama u sklopu sigurnosti i zdravlja na radu (OSH) koje proizvodi Konzorcij Napo. Iako su jednostavni, filmovi potiču na razmišljanje, a njihova je poruka ozbiljna.

Napo i njegovi kolege komuniciraju bez razgovora. To znači da filmovi mogu doprijeti do osoba svih dobi u svakoj kulturološkoj sredini Europe te doprinose širenju poruka o sigurnosti i zdravlju na radu.

18/07/2019
@Annie Spratt on Unsplash

EU-OSHA je u suradnji s ENETOSH-om (Europskom mrežom za obrazovanje i osposobljavanje iz zaštite na radu i zaštite zdravlja) održala seminar posvećen problemu mišićno-koštanih poremećaja kod mladih osoba i radnika. Seminar je organiziran u okviru preglednog projekta u području sigurnosti i zdravlja na radu na temu mišićno-koštanih poremećaja imajući u vidu predstojeću kampanju za zdrava radna mjesta „Smanjite opterećenje”, koja počinje u listopadu 2020.

09/07/2019

© EU-OSHA/Fernando Aramburu Garrido 

EU-OSHA je 5. lipnja organizirala proslavu obljetnice 25 godina rada i suradnje sa svojim partnerima za sigurniju, zdraviju i produktivniju Europu.

Atmosfera je doista bila posebna na ovom skupu sudionika mreže EU-OSHA-e uz govore i rasprave o dosadašnjem radu EU-OSHA-e i planovima za budućnost.

Želimo zahvaliti svim sudionicima koji su doprinijeli ovoj posebnoj manifestaciji.

Pogledajte naš sažeti video s manifestacije

01/07/2019

Od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. Vijećem EU-a predsjeda Finska. U bliskoj suradnji s Rumunjskom i Hrvatskom, drugim članicama trenutačne predsjedavajuće trojke, njezini su ciljevi posvetiti se konkurentnoj i socijalno uključivoj Europskoj uniji, promicati djelovanje u pogledu klimatskih promjena i zaštititi sigurnost svojih građana.

Finsko predsjedništvo podržava EU-ov Plan djelovanja za karcinogene tvari te u studenome namjerava održati konferenciju o prevenciji raka povezanog s radom.

25/06/2019

Agency staff with Daimler's health and safety representatives.

Na temelju alata OiRA agencije EU-OSHA, iako prvotno namijenjenih mikropoduzećima i malim poduzećima, multinacionalni proizvođač automobila Daimler izradio je i prilagodio alat za procjenu rizika na radnom mjestu za specifičnu primjenu u tom poduzeću. Platforma OiRA izvorno je uspostavljena kako bi se nacionalnim partnerima EU-OSHA-e (kao što su ministarstva i inspektorati rada) ponudili alati za procjenu rizika povezanih sa sigurnošću i zdravljem na radu, specif

Pages