You are here

Izdvojene novosti

12/12/2018

Internetski alat za interaktivnu procjenu rizika (OiRA) sadrži novu infografiku kojom se potiče frizerske salone na procjenu rizika za sigurnost i zdravlje na radu te za poduzimanje preventivnih mjera.

U infografici se nalaze jednostavni koraci za provedbu participativne procjene rizika u alatu OiRA. Od pripreme i utvrđivanja osnovnih rizika u području frizerskog sektora do plana njihova suzbijanja, s praktičnim savjetima za sigurnije i zdravije radno okružje.

29/11/2018

U novom su izvješću dostupni konačni rezultati projekta predviđanja EU-OSHA-e o sve većoj digitalizaciji rada i s time povezanim izazovima u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu. Umjetna inteligencija, kolaborativni roboti, virtualna i proširena stvarnost, internetske platforme i druge inovacije promijenit će način na koji radimo.

27/11/2018

EU-OSHA predstavlja interaktivnu infografiku kojom se podržava kampanja Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta.

Infografika korisnicima omogućava pristup informacijama i brojčanim podatcima o rizicima koju opasne tvari predstavljaju za radnike te o koristima od upravljanja tim rizicima. Jednostavna je za korištenje i sadrži ključne poruke, poput one o opasnosti od kancerogenih tvari na radnom mjestu te rizike s kojima se suočavaju određene skupine radnika.

06/11/2018

Film Marina pokupio je nagradu za najbolji film na temu rada. Film govori o iskorištavanju žena koje su emigrirale iz istočne Europe kako bi pronašle zaposlenje u sektoru skrbi u zapadnim zemljama.

Ovogodišnji dobitnik nagrade objavljen je na 61. Međunarodnom festivalu dokumentarnog i animiranog filma u Leipzigu (DOK Leipzig).

Žiri je posebno istaknuo film Open to the Public (Otvoreno za javnost) redateljice Silvije Bellotti.

30/10/2018

Radite li s opasnim tvarima ili upravljate ljudima koji rade s opasnim tvarima? Trebaju li vam dodatne informacije o procjeni rizika i upravljanju rizicima? Ako je tako, pogledajte novu i sveobuhvatnu bazu podataka EU-OSHA-e s praktičnim alatima i smjernicama o opasnim tvarima, s poveznicama na ključne resurse i audiovizualne alate država članica, EU-a i drugih organizacija. Sadrži i nekoliko novih studija slučajeva u sklopu postojeće Kampanje za zdrava radna mjesta u kojoj se navode primjeri dobrih praksi iz stvarnog života u radu s opasnim tvarima.

22/10/2018

EU-OSHA je obogatila svoj paket alata za kampanje novim sadržajima za potrebe kampanje za razdoblje 2018. – 2019. Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta. Taj paket alata, koji pruža praktične savjete o vođenju učinkovite kampanje za bolje upravljanje sigurnošću i zdravljem, jednostavniji je za korištenje nego ikad. Nudi i brojne nove primjere dobre prakse u aktivnostima kampanje, od događanja do društvenih medija i oglašavanja.

Pages