You are here

Izdvojene novosti

05/10/2018

EU-OSHA je obogatila svoj paket alata za kampanje novim sadržajima za potrebe kampanje za razdoblje 2018. – 2019. Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta. Taj paket alata, koji pruža praktične savjete o vođenju učinkovite kampanje za bolje upravljanje sigurnošću i zdravljem, jednostavniji je za korištenje nego ikad. Nudi i brojne nove primjere dobre prakse u aktivnostima kampanje, od događanja do društvenih medija i oglašavanja.

02/10/2018

Dana 22. listopada EU-OSHA pokreće Europski tjedan za sigurnost i zdravlje na radu zajedno sa svojim partnerima radi poticanja participativnog i aktivnog upravljanja sigurnošću opasnih tvari.

Kao vrhunac postojeće Kampanje za zdrava radna mjesta, Europski tjedan za sigurnost i zdravlje na radu potiče na stotine manifestacija diljem Europe, kao što su filmske projekcije, događanja na društvenim mrežama, konferencije, izložbe, natječaji i tečajevi osposobljavanja.

28/09/2018

Ovaj sažetak sadržava izjave stručnjaka na konferenciji visoke razine „Kada veličina postane bitna... put prema unapređenju sigurnosti i zdravlja na radu u Europskim mikropoduzećima i malim poduzećima” (When size matters … the way forward in improving occupational safety and health in Europe’s micro and small enterprises (MSEs)).

Među sudionicima su bili povjerenica Thyssen, članovi projektnog tima i mnogi drugi ključni dionici. Raspravljali su o glavnim nalazima i mogućem budućem učinku EU-OSHA-ina projekta „SESAME” (za sigurnost u malim poduzećima i mikropoduzećima).

24/09/2018

 Što se može učiniti kako bi se spriječili štetni učinci kancerogenih tvari na radnom mjestu i koji su rastući problemi u ovom području?

Austrijsko predsjedništvo Vijeća EU-a ugostit će 24. i 25. rujna u Beču konferenciju na visokoj razini Borba protiv raka povezanog s radom. Niz predavača i sudionika, uključujući i političare, socijalne partnere i stručnjake u tom području istražuje načine zaštite europskih radnika od izloženosti kancerogenim tvarima na radnom mjestu.

Pages