You are here

Izdvojene novosti

22/03/2018

EU-OSHA želi prikupiti povratne informacije o svojim aktivnostima i postignutim rezultatima radi jačanja relevantnosti svojeg rada u budućnosti. U tome nam možete pomoći ispunjavanjem kratkog upitnika, za što vam neće trebati više od 15 minuta.

Konzorcij ICF-a i GfK-a provodi anketu za EU-OSHA-u. Upitnik se može ispuniti na engleskom, francuskom, njemačkom, talijanskom i španjolskom jeziku.

14/03/2018

Prema nedavnim procjenama, bolesti povezane s radom uzrok su 200 000 smrtnih slučajeva godišnje u Europi. Slabo zdravlje i ozljede povezane s radom Europsku uniju stoje 476 milijardi EUR godišnje, a taj bi se novac mogao uštedjeti primjenom odgovarajućih strategija, politika i praksi u području sigurnosti i zdravlja na radu. Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) svojim prioritetnim zadaćama smatra podizanje svijesti o tim bolestima, uključujući oblike raka povezane s radom.

12/03/2018

U novom izvješću o analizi rezultata drugog izdanja Europskog istraživanja poduzeća o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER-2) daje se širi pregled prakse u području europske sigurnosti i zdravlja na radu. Iako se tradicionalnim rizicima za sigurnost na radu uglavnom dobro upravlja diljem Europe, u izvješću se ističe da se zdravstvenim i psihosocijalnim rizicima ne upravlja toliko dobro. Potrebno je proširiti postojeće trendove kako bi se kao dio dobre prakse za sigurnost i zdravlje na radu sveobuhvatnije rješavali zdravstveni i psihosocijalni rizici.

08/03/2018

Na Međunarodni dan žena 8. ožujka EU-OSHA promiče razinu osviještenosti o rizicima i njihovu utjecaju na žene u pogledu upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu (OSH), uz poseban osvrt na starije zaposlenice.

Rodno uvjetovane razlike na radnom mjestu mogu dovesti do smanjenja dobrobiti žena na poslu zbog nedostatka perspektive za razvoj karijere. Tijekom njihova čitavog radnog vijeka žene općenito, a posebno starije žene, isto su tako izložene različitim rizicima u odnosu na njihove muške kolege. 

06/03/2018

Uskoro će započeti kampanja Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta za razdoblje 2018. – 2019. Na sastanku o partnerstvu u kampanji EU-OSHA-e u Bruxellesu 20. ožujka okupit će se europske i međunarodne organizacije i poduzeća te medijski partneri koji bi željeli postati partneri kampanje ili obnoviti svoje partnerstvo.

Ovaj je događaj idealna prilika za njihovo umrežavanje i razmjenu ideja o tome kako će aktivno promicati ciljeve kampanje u svojim aktivnostima.

13/02/2018

Opasne tvari i dalje su velik sigurnosni i zdravstveni problem koji utječe na milijune radnika diljem Europe. Međutim, opseg te izloženosti i povezani rizici često se podcjenjuju ili zanemaruju.

Nadolazećom EU-OSHA-inom kampanjom Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima otklanjaju se uobičajene zablude, podiže se razina osviještenosti o rizicima te širi dobra praksa i resursi za učinkovito upravljanje opasnim tvarima na radnom mjestu.

02/02/2018

Na #WorldCancerDay pridružite nam se u podizanju razine osviještenosti o raku – vodećem uzroku smrtnih slučajeva povezanih s radom u EU-u – i o važnosti njegove prevencije.

EU-OSHA nedavno je održala seminar o rehabilitaciji i povratku na posao nakon raka. Dobre politike u tom području ključne su kako bi se pomoglo osobama koje su preživjele rak da se uspješno vrate na posao.

25/01/2018

Vođenje brige o sigurnosti i zdravlju radnika u mikropoduzećima i malim poduzećima nalazi se visoko na popisu prioriteta za vodeće stručnjake i tvorce politika u području sigurnosti i zdravlja na radu na seminaru koji organizira EU-OSHA.

Povjerenica Marianne Thyssen raspravlja s upravnim odborom EU-OSHA-e i drugim relevantnim dionicima o najnovijim rezultatima projekta za sigurnost i zdravlje na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima koji su dostupni u dva sveobuhvatna izvješća.

Pages