Izdvojene novosti

Jeste li dinamična međunarodna ili europska organizacija ili poduzeće s aktivnostima u više država članica EU-a? Dijelite li našu viziju promicanja sigurnijih, zdravijih i produktivnijih radnih okruženja? Ako je tako, pozivamo vas da preuzmete aktivnu ulogu službenog partnera kampanje u Kampanji za zdrava radna mjesta za razdoblje 2023. – 2025. - Siguran i zdrav rad u...

U okviru naše aktivnosti otkrivanja novih rizika za sigurnost i zdravlje na radu (OSH) predstavljamo novi dokument za raspravu o bespilotnim letjelicama (ili dronovima) na radnim mjestima i njihovim posljedicama za sigurnost, zdravlje, privatnost i odgovornost i o otklanjanju novih rizika. U dokumentu se razmatraju pitanja sigurnosti i zdravlja na radu prilikom rada s...

Više od 1 na 10 radnika u EU-u zaposleni su u sektoru zdravstva i socijalne skrbi , koji obuhvaćaju zanimanja kao što su zdravstvena i rezidencijalna skrb, kao i socijalni rad. Psihosocijalni rizici u tom su sektoru osobito česti, uključujući velika radna opterećenja, nasilje koje čine treće strane, nepravilno radno vrijeme i velike emocionalne zahtjeve na radnom mjestu. Ti...

Već je dostupno i aktivno novo mrežno mjesto za predstojeću Kampanju za zdrava radna mjesta 2023. – 2025. s naglaskom na digitalne tehnologije na radnom mjestu. Poslužite se mnoštvom materijala i informacija o ovoj kampanji i otkrijte rizike i koristi od digitalizacije na radnom mjestu te kako omogućiti radnicima da ostanu sigurni i zdravi. Saznajte kako se uključiti i...

Brze transformacije radnih okruženja uzrokovane digitalizacijom i uvođenjem novih oblika rada, potaknute i pandemijom bolesti COVID-19 , dovode do novih izazova u području sigurnosti i zdravlja na radu. Istodobno se ne smiju zanemariti tradicionalni rizici i visokorizični sektori kao što su rudarstvo, šumarstvo i građevinarstvo. Rješavanje problema povezanih sa sigurnošću i...

Ove godine na Međunarodni dan mladih, koji se održava 12. kolovoza 2023., slavimo ogroman potencijal mladih da oblikuju zeleniju, održiviju i zdraviju budućnost za sve. Za pokretanje zelene i digitalne tranzicije potreban je holistički pristup kako bi mlade generacije stekle zelene vještine i da se naglasi sigurnost i zdravlju na radu. Zelene inicijative često uključuju rad s...

Klimatske promjene stvarnost su koja može ugroziti radno okruženje i sigurnost radnika. Rastuće temperature predstavljaju rizik od toplinskog stresa, što utječe na radnike u različitim sektorima. Praktični vodič EU-OSHA-e pod nazivom Vrućina na radnom mjestu , koji je sada dostupan na više jezika EU-a, sadržava praktične smjernice o upravljanju rizicima tijekom rada u...

Pravedan rad i učinkovita socijalna zaštita jedno su od glavnih načela europskog stupa socijalnih prava . Stup i njegov odobreni akcijski plan štite ljude na radu, tijekom pretraživanja radnih mjesta te tijekom njihove karijere i osobnog života. Kako bi se to podržalo, nedavno pokrenuta kampanja Osigurajmo poštovanje prava! , pod vodstvom Europske komisije, usmjerena je na...

U okviru svojeg istraživačkog programa za poboljšanje usklađenosti s propisima o sigurnosti i zdravlju na radu (OSH) EU-OSHA istražila je potencijal lanaca opskrbe – odnosa između kupaca i prodavatelja – za promicanje sigurnosti i zdravlja na radu. Proširujući opseg istraživanja izvan tradicionalnih radnih odnosa, ispitan je potencijal tržišno utemeljenih praksi za poboljšanje...

Nasilje trećih strana, kao što su klijenti, pacijenti, učenici ili pripadnici javnosti, pogađa velik broj sektora i zanimanja. Pokrećemo internetski interaktivni alat za procjenu rizika (OiRA) kako bismo poduzećima pomogli u prepoznavanju rizika za sigurnost i zdravlje povezanih s nasiljem trećih strana, upravljanju tim rizicima kao i provedbi odgovarajućih preventivnih mjera...