You are here

Izdvojene novosti

15/12/2017

Stiže 2018., a s novom godinom na vrata nam kuca i kampanja „Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta”. Kampanja je posvećena podizanju svijesti o opasnim tvarima te promicanju kulture prevencije na radim mjestima širom Europe.

EU-OSHA će u proljeće pokrenuti ovu kampanju za 2018.-2019. Nadamo se da će je svi naši partneri i dionici u kampanji podržati jednako snažno kao i prethodnu kampanju „Zdrava radna mjesta za sve uzraste”.

Pratite novosti o Kampanji za zdrava radna mjesta 2018.-2019.

12/12/2017

Video pod nazivom „Procjena rizika putem OiRA-e u 4 koraka” snimljen u sklopu projekta internetski alat za interaktivnu procjenu rizika (OiRA) objavljen je na engleskom jeziku s titlovima. Na temelju infografike „Procjena rizika putem OiRA-e u 4 koraka”, video naglašava procjenu rizika kao pravnu osnovu europskoga pristupa sprječavanju nesreća, profesionalnih bolesti i izostanaka s posla zbog bolesti.

04/12/2017

Sada kad je kampanja „Zdrava radna mjesta za sve uzraste” za razdoblje 2016. – 2017. završila, upravo su počele pripreme za sljedeću kampanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu „Zdrava radna mjesta upravljaju opasnim tvarima” koja počinje u travnju 2018.

Kampanjom za razdoblje 2018. – 2019. nastoji se podići razina osviještenosti o rizicima koje predstavljaju opasne tvari na radnom mjestu te promicati kultura sprečavanja rizika kako bi se oni otklonili ili kako bi se njima učinkovito upravljalo.

07/11/2017

Uslijed brzog rasta internetskog gospodarstva povećavaju se nestandardni oblici rada, kao što su povremeni rad, rad po pozivu i ovisno samozapošljavanje. Iako internetske platforme mogu povećati broj prilika za pristup poslu, posljedica internetskog rada u smislu sigurnosti i zdravlja na radu može biti pojava fizičkih i psihosocijalnih rizika za radnike.

U novom izvješću razmatraju se te opasnosti i analiziraju politike i propisi koji već postoje ili se razrađuju u državama članicama i na razini EU-a kako bi se otklonili ti rizici.

02/11/2017

Vozite li za potrebe posla ili ste rukovoditelj vozača? U svojem najnovijem filmu, Napo se suočava s nekim sigurnosnim i zdravstvenim rizicima kojima su izloženi profesionalni vozači.

Na zabavan način prikazuju se različite teme od održavanja, nepovoljnih vremenskih prilika do upotreba alternativa vožnji, ovisno o situaciji. Ističe se važnost dobrog planiranja i pripreme, između ostalog siguran utovar tereta, planiranje najučinkovitijeg prometnog pravca te predviđanje dovoljno vremena za siguran put.

Pages