You are here

Događaji

Na ovoj se stranici nalazi kalendar događaja u okviru sigurnosti i zdravlja na radu u Europi i izvan nje. Na popis su uključeni ključni događaji u okviru sigurnosti i zdravlja na radu koje organizira EU-OSHA, njezini dionici i partneri, kao i ostale važne informacije.

srpnja 2019 - Events

rujna 2019 - Events

listopada 2019 - Events

 • 03/10/2019 - 04/10/2019
  COUNTRY:
  Spain
  CITY:
  Madrid
  ORGANIZACIJA:
  Prevencionar.com
 • 22/10/2019 - 24/10/2019
  COUNTRY:
  Germany
  CITY:
  Hamburg
  ORGANIZACIJA:
  Scientific Committee for Occupational Health for Health Workers (SCOHHW), Scientific Committee for Occupational and Environmental Dermatoses (SCOED), Scientific Committee for Woman Health and Work (SCWHW) and the International Section of the International Social Security Association (ISSA) on Prevention of Occupational Risks in Health Services.

studenog 2019 - Events

 • 05/11/2019 - 08/11/2019
  COUNTRY:
  Germany
  CITY:
  Düsseldorf
  ORGANIZACIJA:
  Düsseldorf International Trade Fair for Safety, Security and Health at Work.

Pages