You are here

Događaji

Događaji povezani sa sigurnošću i zdravljem na radu

Na ovoj se stranici nalazi kalendar događaja u okviru sigurnosti i zdravlja na radu u Europi i izvan nje. Na popis su uključeni ključni događaji u okviru sigurnosti i zdravlja na radu koje organizira EU-OSHA, njezini dionici i partneri, kao i ostale važne informacije.

prosinca 2017 - Events

travnja 2018 - Events

svibnja 2018 - Events

rujna 2018 - Events