E-vodič za upravljanje stresom i psihosocijalnim rizicima

Image
E-guide to managing stress and psychosocial risks

E-vodič namijenjen je za odgovaranje na potrebe poslodavaca i osoba koje rade u malim poduzećima, a koji započinju s rješavanjem psihosocijalnih rizika na radnom mjestu i kojima su potrebne smjernice o prvim koracima, uključujući o:

  • jednostavnim objašnjenjima o stresu povezanom s radom i psihosocijalnim rizicima
  • učincima na poduzeća i radnike
  • praktičnim primjerima o načinu na koji je potrebno spriječiti i rješavati psihosocijalne rizike