You are here

Opasne tvari

Dangerous substances. Two female workers in a laboratory

Opasne tvari – bilo kakve tekuće, plinovite ili krute tvari koje predstavljaju rizik za zdravlje ili sigurnost radnika – mogu se naći na gotovo svim radnim mjestima. Milijuni radnika diljem Europe dolaze u kontakt s kemikalijama i biološkim agensima koji im mogu štetiti.

Zapravo se 15 % radnika u EU-u susreće s opasnim tvarima u okviru svoga posla, a 15 % ih navodi da na radnom mjestu udiše dim, pare, prah ili prašinu.

Neke vrlo opasne tvari, primjerice azbest, koje uzrokuju rak pluća i druge smrtonosne bolesti dišnog sustava, sada su zabranjene ili su pod strogim nadzorom. Međutim, druge se štetne tvari i dalje široko upotrebljavaju i uspostavljeno je zakonodavstvo koje osigurava da se povezanim rizicima propisno upravlja.

Rizici za zdravlje

Zdravstveni problemi koji mogu biti uzrokovani radom s opasnim tvarima mogu biti u rasponu od blage iritacije očiju i kože do problema s ozbiljnim posljedicama kao što su urođene mane i rak. Posljedice mogu biti akutne ili dugoročne, a neke tvari mogu imati kumulativan učinak. Neke od najčešćih opasnosti jesu:

Biološki agensi

U mnogim je sektorima utvrđeno postojanje bakterija, virusa, gljivica i parazita. Oni obično nisu vidljivi, što znači da je moguće da se rizici koje predstavljaju ne uzimaju u obzir.

Radnici u nekim sektorima posebno su izloženi opasnosti od izloženosti štetnim biološkim agensima:

 • Zdravstvena zaštita
 • Poljoprivreda
 • Veterinarske usluge
 • Čišćenje i održavanje
 • Kanalizacija i upravljanje otpadom
 • Vrtlarstvo
 • Rad u laboratoriju

Saznajte više:

Druge publikacije u vezi s biološkim agensima:

Rizici u nastajanju

Nove tehnologije, rastući sektori i promjene u organizaciji rada mogu za imati posljedicu veći rizik od štete od bioloških i kemijskih agensa. U ekološkom sektoru, primjerice, inovativne tehnologije mogu donijeti nedovoljno poznate rizike. Drugi je primjer taj da je opasnim tvarima izloženo sve više radnika u uslužnim djelatnostima kao što su kućna njega i upravljanje otpadom, u kojima se vrste izloženosti razlikuju, no u kojima je razina osviještenosti o uključenim opasnostima niska. Od ključne je važnosti, više nego ikad prije, da poslodavci i radnici razumiju potencijalne rizike i poduzmu preventivne mjere.

Doznajte više o rizicima u nastajanju, zelenim poslovima i nanomaterijalima.

Više informacija u vezi s rizicima u nastajanju:

Savjet za poslodavce

Prvi korak u zaštiti radnika od opasnih tvari provedba je procjene rizika. Potom je potrebno poduzeti mjere uklanjanja ili smanjenja rizika koliko je to moguće. I naposljetku, potrebno je redovito pratiti stanje i ocjenjivati učinkovitost poduzetih mjera.

Države članice razvile su brojne modele pružanja pomoći malim i srednjim poduzećima u pogledu provedbe procjene rizika. Više o upravljanju rizicima od opasnih tvaripročitajte na internetskoj stranici platforme OSHwiki.

Poslodavci također trebaju voditi računa o svim ranjivim skupinama kao što su mladi radnici te radnice trudnice ili dojilje za koje je zakonom predviđena posebna zaštita.

Preventivne mjere

U europskom zakonodavstvu uspostavljena je hijerarhija mjera koje poslodavci trebaju poduzeti kako bi imali nadzor nad rizikom od opasnih tvari za radnike. Pri vrhu hijerarhije nadzornih mjera nalaze se eliminacija i zamjena.

 • Ako je moguće, potrebno je eliminirati uporabu opasnih tvari izmjenom postupka ili proizvoda u kojem se tvar upotrebljava
 • Ako eliminacija nije moguća, opasnu tvar potrebno je zamijeniti s tvari koja nije opasna ili koja je manje opasna
 • Ako rizici za radnike nisu spriječeni, potrebno je primijeniti kolektivne nadzorne mjere kako bi se oni uklonili ili smanjili. U skladu sa zakonom, uporaba osobne zaštitne opreme (PPE) krajnja je mjera u slučaju kada se izloženost ne može odgovarajuće nadzirati nekim drugim načinom.  
 • Za velik broj opasnih tvari postoje granične vrijednosti izloženosti (OEL-ovi) kojih se potrebno pridržavati
 • Upravljanje rizicima od opasnih tvari
 • PPT Opasne tvari i procjena rizika (na 22 jezika)
 • Pročitajte EU-OSHA-in informativni list o eliminaciji i zamjeni opasnih tvari.

Dobra komunikacija

Kako bi se osigurala njihova sigurnost, radnici trebaju biti obaviješteni o:

 • rezultatima procjene rizika njihova poslodavca
 • opasnostima kojima su izloženi i mogućim učincima tih opasnosti
 • načinima osiguravanja svoje sigurnosti i sigurnosti drugih
 • načinima provjere i uočavanja nepravilnosti
 • osobi koju trebaju izvijestiti o nastalim problemima
 • rezultatima praćenja izloženosti ili zdravstvenog nadzora
 • preventivnim mjerama koje je potrebno poduzeti u slučaju poslova održavanja
 • postupcima pružanja prve pomoći i postupcima u slučajevima opasnosti

Pročitajte EU-OSHA-inu e-činjenicu o opasnim tvarima i uspješnoj komunikaciji na radnom mjestu.

Pravna jamstva

U skladu sa zakonom, poslodavci u EU-u moraju zaštiti svoje radnike od štetnog utjecaja opasnih tvari na radnom mjestu. Poslodavci moraju provoditi procjene rizika i djelovati u skladu s njima. Obvezni su također osigurati radnicima informacije i obuku o opasnim tvarima te opasnim nusproizvodima. Pronađite sažetke mjerodavnih zakona EU-a.

Uredbe EU-a o sigurnosti i zdravlju na radu uključene su u nacionalna zakonodavstva, no države članice imaju također pravo uključiti dodatne ili strože propise o zaštiti radnika. Stoga je važno da poduzeća provjere određene zakone u svakoj dotičnoj zemlji.

Doznajte više o: