O EU-OSHA-i

Otkrijte tko smo, čime se bavimo, kako smo organizirani i koja je naša vizija i misija.

EU-OSHA je informacijska agencija Europske unije za sigurnost i zdravlje na radu. Svojim radom pridonosimo Strateškom okviru Europske komisije za područje sigurnosti i zdravlja na radu za razdoblje 2014. – 2020. i drugim bitnim strategijama i programima EU-a kao što je Europa 2020.

U ovom odjeljku možete pročitati više o glavnim aktivnostima i sustavima upravljanja. Naš ured za tisak nudi svu potporu koja vam je potrebna za pitanja sigurnosti i i zdravlja na radu. Obratite nam se ili pročitajte najnovije priče. Također možete doznati više o nacionalnim središnjicama s kojima radimo na ostvarenju naših ciljeva. Ili ste možda zainteresirani da i vi radite s nama? Neovisno o tome želite li sudjelovati u natječaju za ugovor ili se prijaviti za posao kod nas, sve potrebne informacije možete pronaći u ovom odjeljku.

 

Share this on: