Suradnja s ostalim agencijama

agencije EU-a

EU-OSHA aktivno surađuje sa sljedećim agencijama EU-a:

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) 
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP) 
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF) 
Europska agencija za kemikalije (ECHA) 
Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME) 
Agencija za temeljna prava (FRA) 
Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)

Kako agencije EU-a rade za vas

Pogledajte video da biste saznali na koji način agencije EU-a doprinose europskom društvu.

 

Zajednička izjava voditelja agencija EU-a i zajedničkih poduzeća: Nulta tolerancija na seksualno uznemiravanje

EU-OSHA se obvezuje na nultu toleranciju na seksualno uznemiravanje, rodno uvjetovano nasilje i bilo koji oblik uznemiravanja na radnom mjestu.

Dana 8. ožujka 2018. EU-OSHA je potpisala ovu zajedničku izjavu agencija EU-a kao potporu zdravlju, sigurnosti i dobrobiti svih radnika na temelju načela rodne ravnopravnosti i jednakog postupanja na poslu.

Zajednička izjava voditelja agencija EU-a i zajedničkih poduzeća:Nulta tolerancija na seksualno uznemiravanje

Memorandum o razumijevanju između Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) i Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

Mala i srednja poduzeća (SMEs) čine većinu poduzeća Europske unije; oko 99 % svih poduzeća u Europskoj uniji su mala i srednja poduzeća i njihovi zaposlenici čine više od 66 % stanovništva (Eurostat, 2008.). Također, 82 % svih ozljeda na radu i oko 90 % smrtonosnih ozljeda na radu otpada na mala i srednja poduzeća (Eurofound, 2010.). Stoga je glavni cilj pokretanja Projekta za partnersku komunikaciju (CPP) na razini država poboljšanje utjecaja naših aktivnosti na mala i srednja poduzeća te visokorizične sektore, s ciljem prenošenja značaja sigurnosti i zdravlja na radu.

Tijekom 2015. godine nova je Izjava o suradnji između Glavne uprave za poduzeća i industriju (danas je to Glavna uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike (DG GROW)) i EU-OSHA-e olakšala stvaranje službenog partnerstva s Europskom poduzetničkom mrežom (EEN).

Projekt za partnersku komunikaciju (CPP) usmjeren je na podizanje svijesti o važnosti sigurnosti i zdravlja na radu (OSH) u malim i srednjim poduzećima i pružanje jednostavnog pristupa praktičnim informacijama i korisnim kontaktima na državnim i regionalnim razinama, uključujući sastanke nacionalnih partnera, paket mjera za podizanje razine osviještenosti i ostale aktivnosti poput nagrade Europske poduzetničke mreže za zaštitu sigurnosti i zdravlja na radu.

Glavni partneri EU-OSHA-e u postizanju ciljeva su Glavna uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike (DG GROW), Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME), nacionalne središnjice EU-OSHA-e i članovi EEN-a.

Izjava o namjeri suradnje između DG GROWTH-e, EU-OSHA-e i EASME-e

Europska poduzetnička mreža

Svrha ovog Memoranduma o razumijevanju poboljšanje je suradnje između ECHA-e i EU-OSHA-e da bi se razvila sinergija i dijelilo znanje na područjima zajedničkog interesa kroz pojačanu suradnju, a posebice kroz aktivnu razmjenu informacija. 
Ovaj je Memorandum o razumijevanju stupio na snagu 5. svibnja 2010.

Memorandum o razumijevanju između ECHA-e i EU-OSHA-e

Izjava o namjeri suradnje između Glavne uprave za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike (GU GROW), EU-OSHA-e i EISMEA-e

Projekt komunikacijskog partnerstva

Mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) okosnica su europskog gospodarstva. Oni čine 99 % svih poduzeća u EU-u. Zapošljavaju oko 100 milijuna ljudi, čine više od polovice BDP-a Europe i ključni su u dodavanju vrijednosti svakom sektoru gospodarstva. MSP-ovi donose inovativna rješenja za izazove kao što su klimatske promjene, učinkovitost resursa i socijalna kohezija te pridonose širenju tih inovacija diljem europskih regija. Oni su stoga ključni za usporedne tranzicije EU-a prema održivom i digitalnom gospodarstvu. Nužni su za europsku konkurentnost i blagostanje, industrijske ekosustave, gospodarsku i tehnološku suverenost te otpornost na vanjske šokove.

Nova Deklaracija o suradnji između Glavne uprave za poduzetništvo i industriju (sada Glavne uprave za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike (GU GROW)), Izvršne agencije za MSP-ove  (sada Izvršne agencije za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove ( EISMEA)) i EU-OSHA-e omogućila je 2015. službeno partnerstvo s Europskom poduzetničkom mrežom (EEN).

Europska poduzetnička mreža

Enterprise Europe Network Occupational Safety and Health Award

Europska poduzetnička mreža (EEN) pomaže poduzećima u inovacijama i razvoju na međunarodnoj razini. To je najveća svjetska mreža za podršku malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima) s međunarodnim ambicijama.

Mreža djeluje širom svijeta. Okuplja poznate stručnjake iz organizacija članica poznatih po svojoj izvrsnosti u pružanju podrške poslovanju.

Projekt komunikacijskog partnerstva za cilj ima razviti svijest o važnosti sigurnosti i zdravlja na radu u MSP-ovima te im ponuditi jednostavan pristup praktičnim informacijama i korisnim kontaktima na nacionalnoj i regionalnoj razini, uključujući partnerske sastanke na nacionalnoj razini, projekte podizanja svijesti i druge aktivnosti poput nagrada za sigurnost i zdravlje na radu Europske poduzetničke mreže.

Članovi Europske poduzetničke mreže spadaju među glavne partnere koji EU-OSHA-i pomažu ostvariti ciljeve, zajedno s Glavnom upravom za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike (GU GROW), Izvršnom agencijom za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove (EISMEA) te nacionalnim središnjicama EU-OSHA-e.