Suradnja s ostalim agencijama

agencije EU-a

EU-OSHA aktivno surađuje sa sljedećim agencijama EU-a:

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)         
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)         
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)         
Europska agencija za kemikalije (ECHA)         
Izvršnom agencijom za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove (EISMEA)        
Agencija za temeljna prava (FRA)         
Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)

Kako agencije EU-a rade za vas

Pogledajte video da biste saznali na koji način agencije EU-a doprinose europskom društvu.

 

Zajednička izjava voditelja agencija EU-a i zajedničkih poduzeća: Nulta tolerancija na seksualno uznemiravanje

EU-OSHA se obvezuje na nultu toleranciju na seksualno uznemiravanje, rodno uvjetovano nasilje i bilo koji oblik uznemiravanja na radnom mjestu.

Dana 8. ožujka 2018. EU-OSHA je potpisala ovu zajedničku izjavu agencija EU-a kao potporu zdravlju, sigurnosti i dobrobiti svih radnika na temelju načela rodne ravnopravnosti i jednakog postupanja na poslu.

Zajednička izjava voditelja agencija EU-a i zajedničkih poduzeća:Nulta tolerancija na seksualno uznemiravanje

Memorandum o razumijevanju između Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) i Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

U ovom Memorandumu o razumijevanju između EU-OSHA-e i Eurofounda utvrđuju se područja njihove bliske suradnje. Ona su odabrana kako bi se maksimalno povećale koristi za obje agencije i izbjeglo udvostručavanje aktivnosti u utvrđenim područjima od zajedničkog interesa.   
Postojeći Memorandum o razumijevanju stupio je na snagu u veljači 2007.

Memorandum o razumijevanju između Eurofounda i EU-OSHA-e 

Okvir za suradnju između Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i Europskog instituta za ravnopravnost spolova (EIGE)

Okvir za suradnju između EU-OSHA-e i EIGE-a usmjeren je na postizanje učinkovite suradnje između tih dviju agencija i izbjegavanje udvostručavanja aktivnosti.

Okvir za suradnju između EU-OSHA-e i EIGE-a 

Memorandum o razumijevanju između Europske agencije za kemikalije (ECHA) i Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

Svrha je ovog Memoranduma o razumijevanju poboljšati suradnju između ECHA-e i EU-OSHA-e s ciljem stvaranja sinergija i razmjene znanja o pitanjima od zajedničkog interesa povećanom suradnjom, a posebno aktivnom razmjenom informacija.   
Memorandum o razumijevanju stupio je na snagu 5. svibnja 2010.

Memorandum o razumijevanju između ECHA-e i EU-OSHA-e 

Okvir za suradnju između Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) i Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) 

Izjava o namjeri suradnje između Glavne uprave za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike (GU GROW), EU-OSHA-e i EISMEA-e

Projekt komunikacijskog partnerstva

Mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) okosnica su europskog gospodarstva. Oni čine 99 % svih poduzeća u EU-u. Zapošljavaju oko 100 milijuna ljudi, čine više od polovice BDP-a Europe i ključni su u dodavanju vrijednosti svakom sektoru gospodarstva. MSP-ovi donose inovativna rješenja za izazove kao što su klimatske promjene, učinkovitost resursa i socijalna kohezija te pridonose širenju tih inovacija diljem europskih regija. Oni su stoga ključni za usporedne tranzicije EU-a prema održivom i digitalnom gospodarstvu. Nužni su za europsku konkurentnost i blagostanje, industrijske ekosustave, gospodarsku i tehnološku suverenost te otpornost na vanjske šokove.

Nova Deklaracija o suradnji između Glavne uprave za poduzetništvo i industriju (sada Glavne uprave za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike (GU GROW)), Izvršne agencije za MSP-ove  (sada Izvršne agencije za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove ( EISMEA)) i EU-OSHA-e omogućila je 2015. službeno partnerstvo s Europskom poduzetničkom mrežom (EEN).

Europska poduzetnička mreža

Enterprise Europe Network Occupational Safety and Health Award

Europska poduzetnička mreža (EEN) pomaže poduzećima u inovacijama i razvoju na međunarodnoj razini. To je najveća svjetska mreža za podršku malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima) s međunarodnim ambicijama.

Mreža djeluje širom svijeta. Okuplja poznate stručnjake iz organizacija članica poznatih po svojoj izvrsnosti u pružanju podrške poslovanju.

Projekt komunikacijskog partnerstva za cilj ima razviti svijest o važnosti sigurnosti i zdravlja na radu u MSP-ovima te im ponuditi jednostavan pristup praktičnim informacijama i korisnim kontaktima na nacionalnoj i regionalnoj razini, uključujući partnerske sastanke na nacionalnoj razini, projekte podizanja svijesti i druge aktivnosti poput nagrada za sigurnost i zdravlje na radu Europske poduzetničke mreže.

Članovi Europske poduzetničke mreže spadaju među glavne partnere koji EU-OSHA-i pomažu ostvariti ciljeve, zajedno s Glavnom upravom za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike (GU GROW), Izvršnom agencijom za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove (EISMEA) te nacionalnim središnjicama EU-OSHA-e.