Suradnja s ostalim agencijama

agencije EU-a

EU-OSHA aktivno surađuje sa sljedećim agencijama EU-a:

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
Europska agencija za kemikalije (ECHA)
Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME)
Agencija za temeljna prava (FRA)
Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)

Kako agencije EU-a rade za vas

Pogledajte video da biste saznali na koji način agencije EU-a doprinose europskom društvu.

 

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment  

EU-OSHA commits to zero tolerance towards sexual harassment, gender-based violence and harassment of any form in the workplace.

On 8 March 2018, EU- OSHA signed this Joint Statement of EU Agencies in support of the health, safety and well-being of all workers based on the principle of gender equality and equal treatment at work.

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment

Memorandum o razumijevanju između Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) i Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

Mala i srednja poduzeća (SMEs) čine većinu poduzeća Europske unije; oko 99 % svih poduzeća u Europskoj uniji su mala i srednja poduzeća i njihovi zaposlenici čine više od 66 % stanovništva (Eurostat, 2008.). Također, 82 % svih ozljeda na radu i oko 90 % smrtonosnih ozljeda na radu otpada na mala i srednja poduzeća (Eurofound, 2010.). Stoga je glavni cilj pokretanja Projekta za partnersku komunikaciju (CPP) na razini država poboljšanje utjecaja naših aktivnosti na mala i srednja poduzeća te visokorizične sektore, s ciljem prenošenja značaja sigurnosti i zdravlja na radu.

Tijekom 2015. godine nova je Izjava o suradnji između Glavne uprave za poduzeća i industriju (danas je to Glavna uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike (DG GROW)) i EU-OSHA-e olakšala stvaranje službenog partnerstva s Europskom poduzetničkom mrežom (EEN).

Projekt za partnersku komunikaciju (CPP) usmjeren je na podizanje svijesti o važnosti sigurnosti i zdravlja na radu (OSH) u malim i srednjim poduzećima i pružanje jednostavnog pristupa praktičnim informacijama i korisnim kontaktima na državnim i regionalnim razinama, uključujući sastanke nacionalnih partnera, paket mjera za podizanje razine osviještenosti i ostale aktivnosti poput nagrade Europske poduzetničke mreže za zaštitu sigurnosti i zdravlja na radu.

Glavni partneri EU-OSHA-e u postizanju ciljeva su Glavna uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike (DG GROW), Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME), nacionalne središnjice EU-OSHA-e i članovi EEN-a.

Izjava o namjeri suradnje između DG GROWTH-e, EU-OSHA-e i EASME-e

Europska poduzetnička mreža

Svrha ovog Memoranduma o razumijevanju poboljšanje je suradnje između ECHA-e i EU-OSHA-e da bi se razvila sinergija i dijelilo znanje na područjima zajedničkog interesa kroz pojačanu suradnju, a posebice kroz aktivnu razmjenu informacija.
Ovaj je Memorandum o razumijevanju stupio na snagu 5. svibnja 2010.

Memorandum o razumijevanju između ECHA-e i EU-OSHA-e

Izjava o namjeri suradnje između DG GROWTH-e, EU-OSHA-e i EASME-e

Projekt za partnersku komunikaciju

Mala i srednja poduzeća (SMEs) čine većinu poduzeća Europske unije; oko 99 % svih poduzeća u Europskoj uniji su mala i srednja poduzeća i njihovi zaposlenici čine više od 66 % stanovništva (Eurostat, 2008.). Također, 82 % svih ozljeda na radu i oko 90 % smrtonosnih ozljeda na radu otpada na mala i srednja poduzeća (Eurofound, 2010.). Stoga je glavni cilj pokretanja Projekta za partnersku komunikaciju (CPP) na razini država poboljšanje utjecaja naših aktivnosti na mala i srednja poduzeća te visokorizične sektore, s ciljem prenošenja značaja sigurnosti i zdravlja na radu.

Tijekom 2015. godine nova je Izjava o suradnji između Glavne uprave za poduzeća i industriju (danas je to Glavna uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike (DG GROW)) i EU-OSHA-e olakšala stvaranje službenog partnerstva s Europskom poduzetničkom mrežom (EEN).

Europska poduzetnička mreža

Nagrada za promicanje sigurnosti i zdravlja na radu u okviru Europske poduzetničke mrežeEuropska poduzetnička mreža (EEN) predvodnica je europske inicijative koja je usmjerena na pružanje inovativnih rješenja i poslovne podrške malim i srednjim poduzećima diljem Europske unije. Mreža, koja je ujedno i dio Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije, mjesto je gdje su dostupne sve informacije o politikama i zakonodavstvu EU-a, o mogućnostima financiranja, podršci pri pronalaženju poslovnih partnera i pomoći pri razvoju istraživačkih i inovacijskih kapaciteta. Uključuje oko 600 partnerskih organizacije na području 53 država koje nude široki raspon usluga malim i srednjim poduzećima.

Projekt za partnersku komunikaciju (CPP) usmjeren je na podizanje svijesti o važnosti sigurnosti i zdravlja na radu (OSH) u malim i srednjim poduzećima i pružanje jednostavnog pristupa praktičnim informacijama i korisnim kontaktima na državnim i regionalnim razinama, uključujući sastanke nacionalnih partnera, paket mjera za podizanje razine osviještenosti i ostale aktivnosti poput nagrade Europske poduzetničke mreže za zaštitu sigurnosti i zdravlja na radu.

Glavni partneri EU-OSHA-e u postizanju ciljeva su Glavna uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike (DG GROW), Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME), nacionalne središnjice EU-OSHA-e i članovi EEN-a.