OiRA: besplatni i jednostavni alati za brz postupak procjene rizika

Image
OIRA: Online Interactive Risk Assesment

Procjena rizika osnovan je prvi korak u sprječavanju nezgoda na radu i profesionalnih bolesti. OiRA – internetska interaktivna procjena rizika – olakšava taj proces.

Njime se osiguravaju resursi i znanje potrebni kako bi se mikropoduzećima i malim organizacijama omogućilo da same procjenjuju svoje rizike. Alati OiRA besplatno su dostupni na internetu te jednostavni za uporabu.

OiRA nudi postupan pristup postupku procjene rizika, počevši od utvrđivanja rizika na radnom mjestu, zatim vodi korisnika kroz postupak provedbe preventivnih mjera i naposljetku, praćenja rizika i izvješćivanja o njima.

Što je OiRA?

OiRA je osnovana kako bi osigurala lako upotrebljive alate usmjeravaju mikropoduzeća i male organizacije tijekom postupka procjene rizika. Softver OiRA koji je EU-OSHA razvila 2009. i koji se upotrebljava od 2010. temelji se na nizozemskom alatu za procjenu rizika poznatom kao RI&E, koji se pokazao vrlo uspješnim i u širokoj je uporabi. 

EU-OSHA-in softver OiRA pomaže sektorskim socijalnim partnerima (organizacijama poslodavaca i zaposlenika) i nacionalnim tijelima (ministarstvima, inspektoratima rada, institutima za sigurnost i zdravlje na radu i slično) u izradi alata za procjenu rizika specifičnih za sektor te namijenjenih malim poduzećima.

Na mrežnom mjestu projekta OiRA nalaze se ažurirane informacije o projektu OiRA (partneri OiRA-e, alati OiRA koji su objavljeni ili su u postupku objavljivanja).

Zašto je OiRA uspostavljena?

Procjena rizika temelj je svakog pristupa upravljanju sigurnošću i zdravljem te je ključna za uspostavu zdravog radnog mjesta. 

Putem alata OiRA EU-OSHA podržava Strateški okvir EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu za razdoblje 2021. – 2027., objavljen u lipnju 2021. Lakšom procjene rizika OiRA nastoji obuhvatiti više mikropoduzeća i malih organizacija da procjenjuju svoje rizike i podići kvalitetu tih procjena rizika. Alati omogućuju poduzećima da započnu (ili unaprijede) postupak procjene rizika. Na taj način alati OiRA mogu pomoći tvrtkama da postanu konkurentnije, primjerice smanjenjem troškova koji su posljedica profesionalnih bolesti i smanjenjem rizika od nesreća te poboljšanjem općih radnih uvjeta i organizacijske učinkovitosti.

Zašto upotrebljavati alate OiRA?

Procjena rizika danas je poznat postupak za mnoge organizacije, koji se upotrebljava na stotinama tisuća radnih mjesta diljem Europe kako bi se spriječili rizici. Međutim, za neka poduzeća, posebno mikropoduzeća i male organizacije, procjena rizika može biti zahtjevan proces. OiRA može olakšati taj proces, pružajući organizacijama potrebne resurse za prevladavanje takvog izazova.

Koristeći se alatima OiRA, organizacije stječu i određene prednosti:

 • korištenje alata OiRA potpuno je besplatno
 • alati su dostupni na internetu
 • dostupna je mobilna aplikacija
 • alati su sektorski usmjereni
 • alati se u određenoj mjeri mogu prilagoditi uvjetima poduzeća
 • alati omogućavaju pripremu akcijskog plana i odabir s popisa predloženih mjera

Kako OiRA funkcionira

U procesu OiRA-e postoji pet ključnih koraka:

 1. Priprema: u određenoj mjeri OiRA poduzećima omogućuje da prilagode procjene rizika vlastitim posebnostima odgovaranjem na nekoliko jednostavnih pitanja.
 2. Identifikacija: utvrđivanje svega što na radnom mjestu može nanijeti ozljedu i identificiranje radnika koji mogu biti izloženi opasnostima.
 3. Procjena: u ovoj fazi postavljaju se prioriteti utvrđenih rizika. Određivanje prioriteta kasnije pomaže pri odlučivanju o tome koje bi mjere trebalo prvo provesti.
 4. Akcijski plan: alat će zatim pomoći u izradi akcijskog plana i odlučivanju o tome kako ukloniti ili kontrolirati rizike.
 5. Izvješće: naposljetku, automatski se izrađuju izvješće i akcijski plan koji se mogu ispisati i/ili preuzeti, čime se omogućuje dokumentiranje rezultata postupka procjene rizika.

Kako pristupiti alatu OiRA

Za registraciju je potrebna samo valjana e-adresa. Svaki pojedinac ili organizacija može među dostupnim alatima OiRA-e odabrati onaj koji najbolje odgovara njihovoj zemlji, sektoru i poduzeću. 

Posjetite dostupne alate OiRA prema sektoru i zemlji na mrežnom mjestu projekta OiRA.

Uključenost socijalnih partnera i nacionalnih tijela

Sve alate OiRA osmislili su socijalni partneri i/ili nacionalna tijela ili su u tome sudjelovali. Ako ste socijalni partner ili nacionalni institut/tijelo i želite se uključiti i razviti jedan ili više sektorskih alata OiRA, više informacija možete pronaći na mrežnom mjestu projekta OiRA.