Istraživanje o mišićno-koštanim poremećajima povezanima s radom

Image

EU-OSHA započela je 2017. četverogodišnje istraživanje o mišićno-koštanim poremećajima povezanima s radom koje će se zaključiti krajem 2020. Istraživanje je uvod u EU-OSHA-inu Kampanju za zdrava radna mjesta u razdoblju 2020. – 2022. koja je usredotočena na mišićno-koštane poremećaje.

Ciljevi su aktivnosti promidžba i potpora sprječavanju mišićno-koštanih poremećaja te liječenje kroničnih mišićno-koštanih poremećaja povezanih s radnim mjestom. To se postiže utvrđivanjem dobrih praksi, podizanjem svijesti o njima te pružanjem smjernica u pogledu njih za nacionalna tijela, zaposlenike i organizacije na razini sektora.

Ciljevi aktivnosti su sljedeći:

 • upotreba postojećih istraživanja i novih podataka radi boljeg razumijevanja temeljnih uzroka mišićno-koštanih poremećaja u različitim sektorima i zanimanjima;
 • utvrđivanje uspješnih inicijativa za sprječavanje i liječenje mišićno-koštanih poremećaja i njihovo promicanje u široj javnosti;
 • poticanje rasprava u pogledu potpore preventivnim mjerama na državnoj razini među tvorcima politika i stručnjacima iz područja sigurnosti i zdravlja na radu;
 • promicanje uspješne dugoročne reintegracije radnika s mišićno-koštanim poremećajima utvrđivanjem učinkovitih programa i mjera.

Zadaće iz područja istraživanja obuhvaćaju preglede literature, prikupljanje i analiziranje podataka, studije slučajeva i utvrđivanje najboljih praksi, praktičnih alata i materijala za osposobljavanje i podizanje svijesti.

Projekti i druge aktivnosti podijeljeni su na brojne dijelove. 

 

Istraživanje, politika i praksa u pogledu sprječavanja mišićno-koštanih poremećaja

Mišićno-koštani poremećaji povezani s radom i dalje su velik problem unatoč desetljećima ulaganja u njihovo sprječavanje na svim razinama. Ovim se projektom postavlja pitanje zašto je to tako i preporučuju se novi pristupi za suočavanje s tim problemom, konkretno:

 • poboljšanje našeg razumijevanja rizika u nastajanju i čimbenika koji pridonose nastanku mišićno-koštanih poremećaja povezanih s radom;
 • utvrđivanje izazova povezanih s time;
 • utvrđivanje nedostataka u postojećim strategijama na razini politike i na razini radnog mjesta;
 • ispitivanje učinkovitosti i kvalitete intervencija na radnom mjestu i procjena rizika.

Pročitajte glavna izvješća i povezane publikacije

Pregled činjenica i brojki u pogledu mišićno-koštanih poremećaja

Potrebna nam je jasna slika o pojavnosti, troškovima i demografskim podatcima u pogledu mišićno-koštanih poremećaja u cijeloj Europi radi potpore oblikovateljima politika na razini EU-a i nacionalnim razinama.

Projekt to omogućuje skupljanjem i analiziranjem podataka iz relevantnih i pouzdanih izvora radi boljeg razumijevanja temeljnih uzroka mišićno-koštanih poremećaja. To omogućuje i potiče više instrumenata politike i njihovu bolju usmjerenost na razini EU-a i nacionalnim razinama.

Cilj je projekta i omogućiti ranije utvrđivanje novih rizika i rizika u nastajanju na radnom mjestu, čime se omogućuju pravodobnije i učinkovitije intervencije.

Rad s kroničnim mišićno-koštanim poremećajima

Područje sigurnosti i zdravlja na radu (OSH) pruža potporu radnicima s bolnim mišićno-koštanim poremećajima u tome da nastave raditi i brine se o tome da rad ne pogorša njihovo stanje. To se postiže utvrđivanjem i procjenom odgovarajućih prilagodbi koje omogućuju radnicima da nastave raditi.

To se istraživanje temelji na elementu povratka na posao u okviru projekta o zdravlju i sigurnosti starijih radnika. Cilj projekta je povećati znanje i poboljšati pristup ključnim informacijama u svrhu potpore zapošljavanju osoba s bolom povezanim s mišićno-koštanim poremećajima.

Utvrđena su praktična rješenja, uključujući jednostavne mjere za potporu nastavka rada i resurse za poticanje radnika da na vrijeme prijave simptome.

Pročitajte glavna izvješća i povezane publikacije

Resursi za osposobljavanje na radnom mjestu

Resursi su namijenjeni za potporu strukovnom osposobljavanju i uvodnom osposobljavanju te za upotrebu u priopćenjima o sigurnosti i raspravama o sigurnosti i zdravlju na radnom mjestu. Oni se temelje na resursima koji su već proizvedeni za pomoć nastavnicima u provođenju aktivnosti u nastavi u pogledu mišićno-koštanih poremećaja za učenike u dobi od 7 do 11 godina s pomoću filmova u kojima je glavni junak Napo.

Film Napo u epizodi Smanjite opterećenje u potpunosti je posvećen koštano-mišićnim poremećajima, a u filmu Napo u epizodi Povratak u zdravu budućnost nalaze se scene povezane s mišićno-koštanim poremećajima. Svaka relevantna scena u filmovima sadržava aktivnost za vježbanje s ciljevima za učenje i pregled aktivnosti. Materijali su izvrsni za rasprave ili rad u skupinama nakon gledanja filma o Napu.

U okviru projekta izrađene su i „kartice sa situacijama” na kojima su opisane situacije iz stvarnog života povezane s mišićno-koštanim poremećajima na radnom mjestu koje su isto tako odlične za rasprave u skupinama. Svaka kartica pruža dovoljno informacija za razumijevanje problema i konteksta situacije te sudionicima prepušta zajedničko traženje rješenja. 

Skup alata za sprječavanje mišićno-koštanih poremećaja

Paket praktičnih alata sastavlja se radi produbljenja spoznaja o mišićno-koštanim poremećajima i radi potpore u svrhu njihova sprječavanja na radnom mjestu.

Glavni je rezultat projekta javno dostupna baza podataka u kojoj su sadržane poveznice na postojeće izvore o mišićno-koštanim poremećajima u Europi:

 • publikacije
 • studije slučaja
 • smjernice
 • praktični alati
 • audiovizualni materijali.

Pročitajte glavna izvješća i povezane publikacije

Raznolikost radne snage i mišićno-koštani poremećaji

Europska radna snaga postaje sve raznolikija zahvaljujući:

 • priljevu migranata i radnika izbjeglica;
 • rastućem broju radnika iz druge generacije migranata;
 • većem broju žena na tržištu rada;
 • starijim radnicima zahvaljujući politikama aktivnog starenja;
 • boljoj vidljivosti i sudjelovanju radnika LGBTI osoba;
 • povećanom sudjelovanju radnika s invaliditetom.

Navedene skupine često nailaze na gore od prosječnih radnih uvjeta. Često ih se raspodjeljuje u određene sektore ili na poslove koji su povezani s lošim radnim uvjetima, s većim rizikom od nastanka mišićno-koštanih poremećaja i većim učinkom na zdravlje.

Projekt predstavlja dokaze o odnosu između mišićno-koštanih poremećaja i raznolikosti radne snage te utvrđuje dobre prakse u tom području s naglaskom na radnike migrante, radnice i radnike LGBTI osobe.

Pročitajte glavna izvješća i povezane publikacije

Zdravlje mišićno-koštanog sustava i budući radnici

EU-OSHA blisko surađuje sENETOSH-om (Europska mreža za obrazovanje i osposobljavanje iz zaštite na radu i zaštite zdravlja) na prikupljanju informacija o istraživanju, dobroj praksi i praktičnim alatima u pogledu mišićno-koštanih poremećaja kod mladih osoba. Glavni su rezultati uključeni u bazu podataka o mišićno-koštanim poremećajima koja je uspostavljena u okviru projekta „Skup alata za sprječavanje mišićno-koštanih poremećaja” i aktivnosti Kampanje za zdrava radna mjesta.

Dostupni izvori:

Dugotrajno stajanje i mišićno-koštani poremećaji

Sve se više pozornosti priznaje mišićno-koštanim poremećajima povezanima s dugotrajnim sjedenjem i stajanjem.

Učestalost dugotrajnog sjedenja se povećala (npr. u uredskim poslovima), no dostupna je ograničena količina praktičnih savjeta za sprječavanje poremećaja. Dugotrajno stajanje čimbenik je rizika za bol u križima i poremećaje u donjim ekstremitetima.

Ovim se projektom podiže svijest o rizicima i rješenjima za dugotrajno sjedenje i stajanje te se pružaju praktični savjeti o tim rizicima i rješenjima.

Članci na portalu OSHwiki:

Participativna ergonomija u svrhu sprječavanja mišićno-koštanih poremećaja

„Participativna ergonomija” odnosi se na radnike, nadzornike i druge relevantne strane koje zajedno utvrđuju i razmatraju rizike povezane s poslom koji mogu dovesti do ozljeda i zdravstvenih problema. Sudionike se potiče da utvrde i uklone rizike na svojim radnim mjestima koji mogu prouzročiti ili pogoršati mišićno-koštane poremećaje.

Primjeri uključuju rad u neudobnim položajima, ponavljajuće radnje i primjenu sile. Postupak poslodavcima može pomoći da provedu najučinkovitija rješenja.

Međutim, nedovoljno je osviještenosti o postupku i nedovoljno je znanja kako bi se ta rješenja provela u praksi. U okviru projekta postoje informacije i jednostavni izvori za uzimanje u obzir tih potreba, uključujući studije slučajeva.

Psihosocijalni čimbenici rizika i mišićno-koštani poremećaji

Dokazi upućuju na to da je rješavanju psihosocijalnih rizika i mišićno-koštanih poremećaja najbolje pristupiti zajedno zbog njihove bliske povezanosti. Postoji konsenzus u pogledu činjenice da brojni čimbenici pridonose razvoju mišićno-koštanih poremećaja na radnom mjestu, posebno čimbenici povezani s fizičkim aspektom (neudobni radni položaji, kretnje koje zahtijevaju primjenu sile, ponavljajući zadaci itd.).

U nedavnim istraživanjima naglasak je stavljen na psihosocijalne elemente mišićno-koštanih poremećaja na radnom mjestu, npr. nezadovoljstvo poslom, konkurentna potražnja, slab nadzor nad poslom i loša socijalna potpora.

Tim se projektom produbljuje naše razumijevanje poveznica između psihosocijalnih rizika i mišićno-koštanih poremećaja zahvaljujući smjernicama i primjerima dobre prakse.

Rad na daljinu

Rad na daljinu pomogao je tvrtkama da se razviju i prežive pandemiju bolesti COVID-19, ali je među radnicima povećao rizik od poremećaja mišićno-koštanog sustava i problema s mentalnim zdravljem. EU-OSHA u ovom području provodi niz istraživanja radi detaljnijeg ispitivanja tog načina rada i njegovih posljedica za sigurnost i zdravlje na radu s gledišta radnika, poslodavaca i oblikovatelja politika.

Pogledajte glavna izvješća, povezane publikacije i praktične alate

Članci na portalu OSHwiki:

Sektorski i tematski resursi

Mišićno-koštani poremećaji posebno su zabrinjavajući u nekim gospodarskim sektorima i za radnike raznih zanimanja. Provedeno je istraživanje s ciljem analize načina na koji mišićno-koštani poremećaji utječu na sektore i zanimanja, a rezultati su prikazani u tematskim člancima i drugim resursima.

Prikaz povezanih publikacija