You are here

Kampanja za zdrava radna mjesta 2018. – 2019.

Future Healthy Workplaces Campaigns
Kampanja 2018. – 2019. usredotočit će se na opasne tvari s ciljem podizanja svijesti i promicanja kulture prevencije na radnim mjestima diljem EU-a kao i usmjeravanja na određene skupine radnika.

Ciljevi kampanje jesu:

 • razvijati svijest o važnosti sprječavanja rizika zbog primjene opasnih tvari i na taj način pomoći u otklanjaju čestih zabluda
 • promicati procjenu rizika pružajući informacije o praktičnim alatima i nudeći mogućnosti razmjene dobrih praksi s posebnim naglaskom na:
  • uklanjanje ili zamjenu opasnih tvari na radnom mjestu
  • hijerarhiju preventivnih mjera (tj. poštovanje hijerarhije utvrđene u zakonodavstvu tako da se uvijek odabere najučinkovitija vrsta mjere)
 • podizati svijest o rizicima povezanima s izlaganjem karcinogenim tvarima na radnom mjestu podupirući razmjenu dobrih praksi; EU-OSHA potpisnica je sporazuma kojim se obvezuje na primjenu Plana djelovanja EU-a za karcinogene tvari
 • usmjeriti aktivnosti na skupine radnika koji imaju posebne potrebe i izloženi su većim rizicima pružajući im odgovarajuće informacije i primjere dobrih praksi. Te skupine uključuju:
  • žene
  • radnike migrante
  • mlade ljude
  • radnike izložene povećanom riziku zbog sektora u kojem rade ili posla koji obavljaju
  • privremene radnike i radnike u neslužbenom gospodarstvu
 • poboljšati poznavanje postojećeg zakonodavnog okvira o zaštiti radnika i ukazivanje na najvažnija kretanja u području politike.