Nabava

Image
Procurement. Workers in an office

EU-OSHA-i su stalno potrebni proizvodi i usluge za njezino upravljanje i rad. Nadmetanje je strukturiran način analize tržišta za nabavu tih proizvoda i usluga.

Svrha konkurentnog nadmetanja za dodjelu ugovora je dvostruka:

  • omogućavanje transparentnog poslovanja,
  • stjecanje željene kvalitete usluga, proizvoda i rada po najboljoj mogućoj cijeni.

Mjerodavni propisi, to jest Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća o javnoj nabavi i Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, obvezuju EU-OSHA-u da osigura najšire moguće sudjelovanje u postupcima nabave i ugovaranja, i to pod jednakim uvjetima.

Informacije o tome kako EU-OSHA obrađuje osobne podatke ponuditelja u vezi s postupcima nabave dostupne su ovdje.