Nabava

Image
Procurement. Workers in an office

EU-OSHA-i su stalno potrebni proizvodi i usluge za njezino upravljanje i rad. Nadmetanje je strukturiran način analize tržišta za nabavu tih proizvoda i usluga.

Svrha konkurentnog nadmetanja za dodjelu ugovora je dvostruka:

  • omogućavanje transparentnog poslovanja,
  • stjecanje željene kvalitete usluga, proizvoda i rada po najboljoj mogućoj cijeni.

Primjenjive odredbe, odnosno Direktiva 2014/24/EU, Uredba br. 966/2012 (Europski parlament i Vijeće) i Uredba br. 1268/2012 (Europska komisija) kako je izmijenjena Uredbom 2015/1929 Europskog parlamenta i Vijeća, obvezuju EU-OSHA-u na omogućavanje najšireg mogućeg sudjelovanja u postupcima nadmetanja i dodjeli ugovora u jednakim uvjetima.

Informacije o tome kako EU-OSHA obrađuje osobne podatke ponuđača u postupcima javne nabave dostupne su ovdje:
Izjava o zaštiti podataka u postupcima javne nabave