Mlade osobe i sigurnost i zdravlje na poslu

Image
Young people and OSH. Young worker and older working talking

Statistički podaci pokazuju da postoji veća vjerojatnost da tešku nesreću na radu dožive osobe od 18 do 24 godine nego starije odrasle osobe. One mogu biti izložene lošim radnim uvjetima koji dovode do razvoja profesionalnih bolesti dok su još mlade ili kasnije u životu.

Mladim osobama, budući da su nove na radnom mjestu, može nedostajati iskustva, a često im nedostaje i fizičke i psihološke zrelosti. Može se dogoditi da rizike s kojima se suočavaju ne shvaćaju ozbiljno. Ostali čimbenici zbog kojih su mlade osobe izložene riziku uključuju:

  • manjak vještina i osposobljavanja
  • nedostatak svijesti o svojim pravima i obvezama njihovih poslodavaca
  • nedostatak samopouzdanja za iznošenje svojih stajališta
  • poslodavci koji ne prepoznaju dodatnu zaštitu koja je potrebna radnicima mlađe dobi

EU-OSHA izrađuje statističke podatkeprati rizike kojima su izložene mlade osobe i pruža potporu razmjeni dobrih praksi radi njihove zaštite na radnom mjestu.

Prava i odgovornosti poslodavaca

Zaštita sigurnosti i zdravlja radnika odgovornost je poslodavaca, a posebnu pozornost trebaju posvetiti radnicima mlađe dobi. Moraju provoditi procjene rizika prije nego što mlada osoba započne s radom i osigurati mjere za njihovu zaštitu.

Radnicima mlađe dobi treba dodijeliti prikladan posao te im pružiti odgovarajuće osposobljavanje i nadzor. Poslodavci trebaju promicati čvrstu kulturu sigurnosti i uključiti radnike mlađe dobi u pitanja sigurnosti. Posebna pravila primjenjuju se na radnike mlađe dobi, odnosno radnike mlađe od 18 godina.

Direktivom Vijeća 94/33/EZ uspostavljaju se pravne obveze za poslodavce. Te su obveze navedene u pravilnicima svake države članice. Organizacije za nacionalnu sigurnost i zdravlje te sindikati dobri su izvori savjeta.

Pročitajte informativni bilten za poslodavce.

Prava i odgovornosti radnika mlađe dobi

Mlade osobe imaju pravo postavljati pitanja, upozoravati na probleme i odbiti obavljanje rada koji nije siguran.

Istodobno, njihova je odgovornost pratiti politike sigurnosti i zdravlja na radu te se brinuti o svojoj sigurnosti i sigurnosti kolega.

Ako ste radnik mlađe dobi i imate problem, najvažnije je da to nekome kažete. Ako možete, razgovarajte sa šefom. Ako ne možete, razgovarajte s predstavnikom za sigurnost, osobljem nadležnim za zdravlje na radu ili roditeljem, skrbnikom ili kolegom u kojega imate povjerenja. Organizacije za nacionalnu sigurnost i zdravlje te sindikati dobri su izvori savjeta.

Pročitajte informativni bilten za radnike mlađe dobi.

Pomoć za nastavnike i roditelje

Nastavnici imaju važnu ulogu. Ako mogu razviti dobro stajalište i razumijevanje prevencije rizika među radnicima mlađe dobi od najranijih dana, pomoći će im u održavanju njihove sigurnosti do kraja života.

Uporabom sve popularnijeg lika po imenu Napo, EU-OSHA osmislila je niz nastavnih alata za sigurnost i zdravlje na radu za učitelje, namijenjenih upoznavanju osnovnoškolske djece s temama zdravlja i sigurnosti na poučan, ali zabavan i maštovit način uporabom filmova s Napom i kreativnih aktivnosti.

Nastavnici uključeni u organiziranje stručnog osposobljavanja ili osiguravanje mjesta za stjecanje radnog iskustva trebaju sa svojim poslodavcima provjeriti sustave upravljanja sigurnošću i zdravljem.

Doznajte više o uključivanju sigurnosti i zdravlja u obrazovanje.

Roditelji mogu pružiti potporu mladim osobama tako da osiguraju da one razumiju svoja prava i odgovornosti. Roditelji također mogu pomoći razgovorom s mladim osobama o poslu i visokom obrazovanju te njihovoj sigurnosti i zdravlju.

Pročitajte informativni bilten za roditelje.