Izdvojene novosti

Povratak na istaknuti sadržaj

Ulaganje u politike usmjerene na mlade

Image

Potrebno je slušati potrebe mladih. Prvi je korak to da mladi postanu prioritet. Počevši od Europske godine mladih 2022. – prekretnice u izgradnji zelenije, uključivije i digitalnije budućnosti – važnost mladih dodatno se naglašava na Međunarodni dan mladih (12. kolovoza).

Dodavši svoju perspektivu pitanjima povezanim s mladima, EU-OSHA primijenila je cjeloživotni pristup kako bi spriječila mišićno-koštane poremećaje među djecom i mladima koji predstavljaju buduću generaciju radnika. O tome i drugim pitanjima raspravljat će se u Europskom parlamentu 8. rujna.

Pogledajte prioritetno područje Buduće generacije u sklopu kampanje Smanjivanje opterećenja.

Saznajte više o manifestaciji Mladi na prvom mjestu u Europskom parlamentu.