Promicanje zdravlja mišićno-koštanog sustava za bolje škole

Keywords:

Uključivanje škola u promicanje sigurnosti i zdravlja na radu može pomoći u sprečavanju poremećaja mišićno-koštanog sustava. Nužno je uključiti sigurnost i zdravlje u obrazovanje kako bi se među učenicima razvila kultura prevencije.

U ovom se izvješću razmatraju načini na koje škole mogu pridonijeti ranoj dugoročnoj prevenciji i opisuju različiti aspekti sigurnosti i zdravlja. Daju se primjeri uspješne integracije u Europi, kao i preporuke za osmišljavanje i provedbu mjera. Naposljetku, opisuje se strateški pristup sustavnom promicanju vježbanja i sprečavanju poremećaja mišićno-koštanog sustava u školama.

Preuzimanje in: en