Mišićno-koštano zdravlje frizera
20/12/2019 Vrsta: Dokumenti za raspravu 8 stranice

Mišićno-koštano zdravlje frizera

Keywords:Campaign 2020-2022, Poremećaji mišićno-koštanog sustava , OSH professionals

Ovaj je članak jedan u nizu članaka za raspravu koji proučavaju sektore koji imaju visoku prevalenciju poremećaja mišićno-koštanog sustava. On sažima rezultate pregleda obavljenog u sklopu projekta ergoHair, čiji je cilj promocija zdravog i sigurnog radnog okruženja u frizerskom sektoru.

U članku se razmatraju dokazi i iznosi zaključak da za frizere nekoliko zadataka i aspekata njihovog rada predstavlja značajan rizik od razvoja poremećaja mišićno-koštanog sustava. Neki moraju rano napustiti profesiju zbog štetnih učinaka rada na njihovo zdravlje. Autori predlažu mjere koje bi kod frizera mogle smanjiti rizik od razvoja poremećaja mišićno-koštanog sustava i područja za buduće aktivnosti.

Download in:EN

Dodatne publikacije o ovoj temi