Nagrade za dobru praksu u stvaranju zdravih radnih mjesta 2016. – 2017.

Keywords:

Nagrade za dobru praksu u stvaranju zdravih radnih mjesta organizira EU-OSHA u sklopu svoje kampanje „Zdrava radna mjesta za svaku dob”. Kampanjom se promiču održivi rad i pravo na zdravo starenje od početka radnog vijeka, a nagradama se nastoje prepoznati poduzeća i organizacije koje su pokazale izvrsne i inovativne metode promicanja održivog rada u kontekstu starenja radne snage.

Sažecima primjera iz ove brošure prikazuju se rezultati i koristi koje određena organizacija može ostvariti ako izađe iz okvira osnovnih pravnih zahtjeva za sigurnost i zdravlje na radu te ako prepozna potencijal u održavanju zdravlja radnika tijekom njihova čitavog radnog vijeka.

Preuzimanje in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | nl | no | pl | sk | sl |