Nagrade za dobru praksu u stvaranju zdravih radnih mjesta 2020. – 2022.

Keywords:

U ovoj se brošuri prikazuju nagrađeni i pohvaljeni primjeri dobre prakse s 15. natjecanja Nagrada za dobru praksu u stvaranju zdravih radnih mjesta te se prepoznaju uspješna prevencija i upravljanje mišićno-koštanim poremećajima na radnom mjestu.

Dodjela nagrada za razdoblje 2020. – 2022. usmjerena je na mala i velika poduzeća i organizacije koji pokazuju iznimnu predanost aktivnom prepoznavanju rizika i provedbi inovativnih i učinkovitih rješenja kojima se smanjuje ili otklanja prijetnja mišićno-koštanih poremećaja povezanih s radom.

Ti su primjeri dugoročno održivi i mogu se primijeniti u drugim poduzećima, sektorima ili državama članicama, čime se dodaje vrijednost postojećim praksama i istodobno uzimaju u obzir potrebe većine europskih poduzeća, odnosno malih i srednjih poduzeća (MSP-ova).

Preuzimanje in: en