Budućnost poljoprivrede i šumarstva: posljedice za upravljanje sigurnošću i zdravljem radnika

Keywords:

Rizici za sigurnost i zdravlje na radu ugrožavaju dugoročnu održivost europskog sektora poljoprivrede i šumarstva. U ovoj se publikaciji istražuju izazovi u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu s kojima se taj sektor suočava.

Razmatraju se nove prilike i rizici te prilike i rizici u nastajanju koji proizlaze iz, primjerice, pojave pametnih poljoprivrednih tehnologija i klimatskih promjena. Uz to se istražuju i posljedice za sigurnost i zdravlje na radu. U publikaciji se istražuju socioekonomska pitanja i poteškoće s kojima se sektor suočava u upravljanju sigurnosti i zdravljem na radu. Osim toga, istražuje se prilagođavanje socijalnim pritiscima i razvoj tržišta rada.

U zaključcima se naglašava potreba za usredotočivanjem na često neuobičajene prakse zapošljavanja i manjak transparentnog, pouzdanog izvješćivanja o nesrećama i zdravstvenim tegobama. Na koncu se navodi nekoliko preporuka za rješavanje utvrđenih pitanja i osiguravanja održivosti sektora.

Preuzimanje in: en