Rizici u nastajanju – Predviđanje promjena: projekti predviđanja

Keywords:

EU-OSHA-inim projektima predviđanja predviđaju se promjene koje bi mogle dovesti do novih izazova u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu kako bi se spriječili budući rizici i omogućila sigurna i zdrava radna mjesta.

Projektima se utvrđuju rizici u nastajanju, kao i potreba za daljnjim istraživanjem i djelovanjem. EU-OSHA provodi projekte predviđanja u području IKT-a/digitalizacije, kružnog gospodarstva, zelenih poslova i nanomaterijala te klimatskih promjena.

Preuzimanje in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |