Safety culture in the construction industry as part of supply chain governance

Kultura sigurnosti u građevinskoj industriji kao dio upravljanja lancem opskrbe

Keywords:

Ovaj se sažetak politike temelji na rezultatima projekta EU-OSHA-e Lift-OSH „Instrumenti koji se koriste kao poluga za sigurnost i zdravlje na radu”. U njemu se opisuje kako se izvođači i klijenti u građevinskoj industriji oslanjaju na određenu ideju „kulture sigurnosti” za strategije upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu.

Na temelju dvaju primjera korisno oblikovanih strategija glavni je zaključak da je zajedničko razumijevanje sigurnosti ključno za postizanje sigurnosti i zdravlja na radu u građevinskoj industriji. Potrebna su i poboljšanja u pogledu angažmana radnika i komunikacije odozdo prema gore.

Preuzimanje in: en