Upravljanje lancem opskrbe u građevinarstvu: propisi o sigurnosti i zdravlju na radu na zahtjev klijenata u složenim građevinskim projektima

Keywords:

Građevinski sektor bilježi najveći broj smrtonosnih i nesmrtonosnih nesreća na radu diljem EU-a. Inherentna složenost nelinearnih lanaca opskrbe u sektoru dovela je do pomaka u usredotočenosti na klijenta, koji bi mogao steći novu agenciju za poboljšanje sigurnosti i zdravlja na radu i radnih uvjeta, uz poticanje vlada i tvoraca politika. U ovom sažetku politike prikazani su propisi na zahtjev klijenata s pomoću dvaju primjera praksi poduzeća, pri čemu se ističu postojeći postupci, njihove praktične posljedice i potencijalne koristi.

Preuzimanje in: en | fr | lt | mt | pt |