Sažetak Poboljšanje sigurnosti i zdravlja na radu putem lanaca opskrbe: tržišno utemeljene inicijative u poljoprivredno-prehrambenoj i građevinskoj industriji

Keywords:

Unatoč promjenama u strukturi lanaca opskrbe kao odgovor na društveno-ekonomske čimbenike, EU i prosperitet njegovih poduzeća i dalje su neraskidivo povezani s njihovim uspjehom. Povećana važnost održivog i etičkog ponašanja u tim distribucijskim odnosima naglašava važnost poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu i radnih uvjeta. U ovom izvješću predstavljeni su rezultati pregleda literature provedenog u sklopu EU-OSHA-inog projekta o tržišnoj poluzi sigurnosti i zdravlja na radu u lancima opskrbe, pri čemu su se posebno proučavala dva ključna sektora EU-a: poljoprivredno-prehrambeni i građevinarski sektor.

Preuzimanje in: de | en | fr | mt | ro | sl |